≡ Menu

[giełda – zrób to sam]: Obliczanie stopy dywidendy.

zysk-dywidendaJedną z głównych motywacji pisania tego bloga jest dla mnie chęć przekonania jak największej liczby z Was – Czytelników do samodzielności w inwestowaniu. Chciałbym żebyście odkryli, że nie trzeba być maklerem, analitykiem finansowym czy kończyć studiów ekonomicznych, żeby radzić sobie z inwestowaniem na giełdzie czy w funduszach. Jestem wręcz przekonany, że posiadając elementarną, ale samodzielnie zdobytą wiedzę i dobrze panując nad swoimi emocjami, można osiągnąć większy sukces w inwestowaniu, niż w przypadku, gdy tej wiedzy posiada się nadmiar.
Z tej motywacji zrodził się pomysł na dłuższy cykl wpisów z tagiem [giełda – zrób to sam], w których będę zachęcał Was do zainteresowania się bardziej szczegółowymi aspektami inwestowania. Jako, że na giełdzie jestem co najwyżej doświadczonym amatorem, zupełnie nie zamierzam ukrywać, że drugim celem tworzenia tego cyklu będzie moja własna nauka – podczas przygotowywania wpisów przyswajam masę nowych informacji.
W związku z tym, że mam w głowie dopiero ogólny zarys serii wpisów, dziś tylko jeden próbny, który później wpasuję w jakąś większą całość. Mamy początek sezonu dywidendowego, więc postaram się napisać coś ciekawego w tym temacie, a mianowicie o obliczaniu stopy dywidendy.

Wskaźnik DY (dividend yield) – definicja

Stopa dywidendy to wskaźnik opisujący jej wysokość względem kursu akcji danej spółki. Na jego podstawie możemy określić rentowność naszej inwestycji, porównując zwrot z dywidendy do aktualnego oprocentowania lokat albo możemy porównać dywidendową atrakcyjność wybranej spółki na tle innych lub nawet całego indeksu giełdowego.

Wzór na obliczenie DY

Wskaźnik na ogół podawany jest za konkretny rok, a liczymy go z poniższego wzoru:

DY [%]= wartość dywidendy na akcję [PLN] / kurs akcji [PLN] *100%

O ile z ustaleniem wartości dywidendy na akcję nie powinno być problemu – jest podawana w komunikatach prasowych po Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, o tyle wybór właściwej wartości kursu akcji może przysporzyć trudności. Czy powinien być to kurs z dnia (D) prawa do dywidendy czy dnia D-2, a może dnia wypłaty dywidendy? Nie wiem.

Więcej o samych dywidendach znajdziecie w tym wpisie: Dywidendy dla początkujących.

Szukając punktu zaczepienia sprawdźmy dane na popularnych portalach

Przykład 1 – Śnieżka SA. Stopa dywidendy 2015r

stooq.pl : DY=6,1%; wartość dywidendy 3,1PLN/akcję

bankier.pl : DY=5,3%; wartość dywidendy 3,1PLN/akcję

Wartość 3,1PLN/akcję zgadza się z tym co podała spółka w oficjalnym komunikacie, ale która z wartości procentowych DY jest prawdziwa?

Korzystając z danych historycznych dostępnych na obu portalach sprawdzamy kursy akcji w decydujących dniach:

tabelka stopa dywidendy

Wygląda na to, że tylko jedna data pasuje do danych: dzień D-2, w którym należy posiadać akcje, żeby przysługiwało nam prawo do dywidendy. Różnica kursowa tego dnia między stooq-iem i bankierem to właśnie 3,1PLN i wynika stąd, że ten pierwszy portal uwzględnia dywidendę obcinając historyczne wartości kursu. Trzeba o tym pamiętać sprawdzając DY w przyszłości.

Osobista stopa dywidendy

Tego typu obliczenia przydają się przed zainwestowaniem pieniędzy w konkretną spółkę. Jak podejść do stopy dywidendy w momencie po zainwestowaniu pieniędzy, kiedy spółka jest już w naszym portfelu?

Przykład 2. Żywiec S.A. Stopa dywidendy 2016r

Kupiłem akcje spółki po 402,5PLN. Cena akcji w dniu D-2 (26.04) wyniosła 461 PLN, a wartość przyznanej dywidendy 23PLN.

DY(402,5 PLN) = 23/402,5*100% = 5,71%

DY(461 PLN) = 23/461*100% = 4,99%

Jak sądzicie, która wartość stopy dywidendy dotyczy mojej inwestycji?

Oczywiście będzie to ta pierwsza wartość ponieważ odnosi się do poniesionego przeze mnie kosztu zakupu akcji. Wyłożyłem 402,5PLN, otrzymałem 23PLN – iloraz to właśnie stopa zwrotu z mojej inwestycji, patrząc pod kątem dywidendowym. Kurs akcji będzie się zmieniał na przestrzeni miesięcy, ale moja cena zakupu jest stała. Dlatego w przypadku gdyby Żywiec S.A. wypłacił w przyszłym roku np. 50PLN/akcję, a bieżąca wycena poszła do góry do 500PLN, to moja indywidualna stopa dywidendy w 2017r nadal będzie liczona od 402,5PLN i wyniesie 12,4%.

Na zakończenie podsumuję, to czego się dzisiaj dowiedziałem.

  1.  Stopa dywidendy (DY) wyrażona w procentach określa wysokość zwrotu z inwestycji w akcje spółki z tytułu wypłacanej przez spółkę dywidendy
  2. Historyczne wskaźniki DY podawane na portalach finansowych mogą mieć różne wartości dlatego należy zachować czujność i zweryfikować je samemu
  3. Historyczne wskaźniki DY są wyliczane w oparciu o kurs akcji z dnia D-2 względem dnia prawa do dywidendy, z powodu 2-dniowego okresu rozliczania transakcji na giełdzie
  4. Stopę dywidendy dla aktualnej inwestycji wyliczamy w oparciu o kurs akcji z dnia ich zakupu

Jeżeli uważacie, że we wpisie brakuje jakichś informacji albo przedstawione tu informacje są błędne, piszcie o tym w komentarzach albo na maila portfelemerytalny(at)gmail.com. Będę aktualizował.

 

(foto w nagłówku: pixabay.com – Markgraf-Ave)

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment