≡ Menu

IKE obligacje

Dzisiaj kontynuuję przegląd możliwości wyboru sposobu oszczędzania w ramach konta IKE. Ostatnio opisywałem konta z funduszami inwestycyjnymi: „Ranking IKE 2014 – fundusze inwestycyjne”, dziś pora na IKE Obligacje.

IKE Obligacje, czyli konto na którym oszczędzamy pieniądze kupując polskie obligacje skarbowe, jest moim zdaniem bardzo ciekawą alternatywą dla ludzi ceniących bezpieczeństwo, chcących uchronić swoje oszczędności emerytalne przed inflacją, nieakceptujących ryzyka związanego z wahaniami rynków akcji.

Jest tylko jeden sposób na otwarcie konta IKE Obligacje – w banku PKO BP (w oddziałach banku, lub oddziałach Domu Maklerskiego PKO BP). W związku z tym, że nie można w tej sytuacji stworzyć żadnego rankingu porównawczego, opiszę więc po prostu podstawowe cechy konta i sposób odkładania pieniędzy w jego ramach.

Na koncie IKE Obligacje można nabywać następujące rodzaje papierów skarbowych:

  1. Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe (DOS)
  2. Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe (TOZ)
  3. Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane (COI)
  4. Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe (EDO)

Trzeba przyznać, że nazwy nie brzmią zbyt zachęcająco, a nawet trochę odstraszają;). Na szczęście zaraz wszystko wyjaśnię. Naprawdę nie jest to skomplikowane.

1. Obligacje dwuletnie, jak sama nazwa wskazuje, są emitowane na okres dwóch lat, w ciągu których naliczane jest stałe oprocentowanie. Cena zakupu jednej sztuki wynosi zawsze 100PLN. Obecne oprocentowanie (przy zakupie do końca grudnia) wynosi 2,2% w skali roku. Kapitalizacja odsetek jest roczna, czyli w trakcie pierwszego roku oprocentowanie liczone jest od 100PLN, natomiast w drugim roku od 100PLN+2,2%*100PLN=102,2PLN. Oznacza to, że po dwóch latach otrzymamy 104,45PLN.

2. Obligacje trzyletnie mają oprocentowanie zmienne co 6 miesięcy, w zależności od wskaźnika WIBOR 6M*. Cena jednej sztuki wynosi również 100PLN, a obecne oprocentowanie (od grudnia 2014 do czerwca 2015) wynosi 2,4% w skali roku, z półroczną kapitalizacją odsetek. Oznacza to, że z jednej sztuki obligacji zakupionej w listopadzie br., w czerwcu 2015 będziemy mieli 101,2PLN i od tej kwoty będą naliczane kolejne odsetki, wg. nowego oprocentowania, w kolejnym okresie: czerwiec-grudzień 2015.

*(Warsaw Interbank Offered Rate – stopa procentowa po jakiej banki udzielają sobie nawzajem pożyczek, zależna od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, wielkości PKB; ustalana codziennie przez przedstawicieli banków – można śledzić tutaj http://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/wibor)

3. Obligacje czteroletnie mają oprocentowanie zmienne co rok, zależnie od poziomu inflacji. Dodatkowa marża odsetkowa gwarantuje, że oprocentowanie to będzie zawsze wyższe niż wzrost cen. Marża w pierwszym roku wynosi 2,6% oraz 1,25% w kolejnych trzech latach. Cena zakupu to 100PLN, obecne oprocentowanie 2,6% (12-miesięczny wskaźnik cen towarów i usług wyniósł w październiku 0%).

4. Obligacje dziesięcioletnie mają zmienne oprocentowanie i roczną kapitalizację odsetek. Oprocentowanie wynika ze stopy inflacji za ostatnie 12 miesięcy oraz marży odsetkowej: 3% w pierwszym roku, a następnie 1,5% w kolejnych latach. Gwarantuje to, że zyskujemy zawsze więcej, niż wyniósł wzrost cen w ostatnim roku. Obecne oprocentowanie na kolejne 12 miesięcy wynosi 3%.

Alokacja wpłat

Przy zakładaniu konta mamy obowiązek podać procentowy skład naszego portfela, według którego to będą rozdzielane nasze kolejne wpłaty na konto. W każdym momencie, w zależności od sytuacji rynkowej będziemy mogli ten podział zmienić. W jakim celu? Przykładowo, jeżeli w telewizji słyszymy, że Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna cykl podwyżek stóp procentowych, nie ma sensu zamrażać pieniędzy w obligacjach stałoprocentowych, trzeba wybrać obligacje zmiennoprocentowe.

Przykład: Aktualne proporcje portfela (1): DOS – 20%, TOZ – 10%, COI – 30%, EDO – 40%. Po zmianie dyspozycji na odpowiednio (2): 10%/10%/10%/70%, nowe środki będą rozdzielane wg. (2), natomiast stare środki wciąż wg.(1) do czasu upłynięcia terminu ich wykupu. Po tym terminie zostaną zainwestowane już wg. (2).

Opłaty

Bank PKO nie pobiera żadnej opłaty za założenie konta. Opłaty za prowadzenie konta wyglądają następująco: 0% za pierwszy rok, 0,16% zgromadzonych środków za drugi rok, następnie sukcesywnie maleją, aż do 0,1% za ósmy rok i na tej wysokości pozostają.

Wykup obligacji

Po zakończeniu zdefiniowanych okresów (2, 3, 4, 10 lat) obligacje są odkupywane przez Skarb Państwa wraz z ustawowymi odsetkami, a pieniądze z nich uzyskane automatycznie reinwestowane na koncie IKE zgodnie z aktualną dyspozycją. Kwoty reinwestowane nie zaliczają się do limitu wpłat na IKE w danym roku.

Wypłata/wypłata transferowa

Przypominam, że termin wypłata oznacza zakończenie oszczędzania w IKE w związku ze spełnieniem warunków określonych w ustawie (przede wszystkim osiągnięcie wieku emerytalnego). Termin wypłata transferowa oznacza przeniesienie środków na inne konto IKE, np. do funduszy inwestycyjnych, czy na rachunek maklerski.

Przy tego rodzaju wypłatach nie są potrącane żadne prowizje ani podatki.

Zwrot z IKE, czyli przedwczesna rezygnacja z oszczędzania

W przypadku, gdy zdecydujemy się definitywnie zakończyć oszczędzanie w IKE, pobrany zostanie podatek od zysków jakie osiągnęliśmy podczas całego okresu oszczędzania. Dodatkowo w przypadku obligacji, zostanie potrącona kwota z tytułu przedterminowego wykupu – na ogół wartość odsetek z bieżącego okresu, lub stała opłata 1-2PLN na sztukę obligacji. Zainteresowanych szczegółami odsyłam na stronę www.obligacjeskarbowe.pl – na samej górze strony jest link Listy emisyjne do każdego rodzaju obligacji.

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment