≡ Menu

IKE ubezpieczenia

IKE w formie ubezpieczenia

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego, w pierwszej połowie 2014r, aż 69% kont IKE (565tys) prowadzonych było przez zakłady ubezpieczeń. Dla porównania, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzały tylko 21% kont (176tys). To chyba duże przeoczenie z mojej strony, że do tej pory się tym tematem nie zająłem. Obiecałem w końcu, że przedstawię wszystkie typy kont, najlepiej jeszcze w postaci rankingów.
Trochę sobie żartuję. Tak naprawdę to zdanie na temat IKE połączonego z ubezpieczeniem mam wyrobione od dawna. Nie będę ukrywał, że jest to zdanie negatywne. Z tego powodu zaczynałem pisać ten post trzy razy. Najpierw chciałem krótko tylko napisać, dlaczego nie zamierzam pisać o IKE-ubezpieczeniach, potem chciałem zrobić anty-ranking pokazujący na którym koncie możemy stracić najwięcej pieniędzy (jednak okazało się, że jego rzetelne wykonanie zajęłoby dobry miesiąc – biorąc pod uwagę stopień zagmatwania umów). W końcu więc zdecydowałem, że wybiorę dwa przykłady kont (w sumie jest ich 12) i postaram się opisać z czym potencjalny klient może mieć do czynienia.


O co chodzi?

We wszystkich produktach finansowych skierowanych do oszczędzających na przyszłą prywatną emeryturę istnieje specjalna zachęta ze strony ustawodawcy, polegająca na wprowadzeniu ulg podatkowych od naszych inwestycji. Na ogół sprowadza się to do braku konieczności zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na tym mechanizmie opiera się również produkt IKE-ubezpieczenie. Mamy tu klasyczne inwestowanie w fundusze, połączone z polisą na życie, lub dożycie. Całość ma nam zagwarantować dostatnią i bezpieczną prywatną emeryturę bez podatku Belki.

Przykład 1: AVIVA IKE (AVIVA TUnŻ S.A.)

Produkt IKE AVIVA łączy oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych z ubezpieczeniem na życie.

Wpłaty

W odróżnieniu od klasycznego IKE musimy tu zadeklarować wysokość wpłacanych kwot i dokonywać tych wpłat pod rygorem rozwiązania umowy. Możemy zadeklarować, że będziemy płacić:
Składki regularne od 300PLN miesięcznie, 900PLN kwartalnie, 1800PLN półrocznie, 3600PLN rocznie, lub składki nieregularne: pierwsza 3600PLN, kolejne od 100PLN.
Maksymalnie rocznie można wpłacić 12037PLN. Limit ustawowy na 2015r wynosi 11877PLN i jest on osiągany poprzez odjęcie od pierwszej z kwot opłaty dystrybucyjnej w wysokości 160PLN.
Jesteśmy zobowiązani do wpłaty w ciągu trzech pierwszych lat kalendarzowych kwoty równej limitowi wpłat na IKE obowiązującemu w pierwszym roku. Jeżeli zakładamy konto w 2015r – do końca 2017 musimy wpłacić 11877PLN (329PLN miesięcznie – to niemało).
Jeżeli nie będziemy przestrzegać powyższych kwot i terminów, AVIVA wypowie nam umowę.

Wybór funduszy:

Do dyspozycji jest 13 funduszy:
http://www.aviva.pl/inwestycje/notowania.html#ufk

Fundusze na które wpłacamy pieniądze możemy zmieniać nieograniczoną ilość razy w ciągu roku, a także zmieniać fundusze już posiadane na rachunku.

Opłaty

Alokowane jest 100% składki pomniejszone o opłatę dystrybucyjną 160PLN ( odliczane w ratach po 4% wpłaconej składki). Jest to tak mętnie napisane, że nie rozumiem czy od każdej wpłaty pobierają 4% czy 160PLN rocznie. Stawiałbym na to pierwsze. Dodatkowo pobierana jest opłata operacyjna w wysokości 50PLN (znów nie wiadomo czy rocznie czy jednorazowo).
Opłata za zarządzanie jest wliczona w cenę jednostki funduszu ( tak jak w przypadku standardowego IKE fundusze) i wynosi max. 3,25% dla funduszu akcyjnego.
Opłata likwidacyjna obowiązuje przy wypłacie transferowej, lub zwrocie w ciągu 12 miesięcy od założenia konta i wynosi max. 500PLN (nie może przekroczyć wartości wypłaty).

Ubezpieczenie

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku śmierci, lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia wynosi tyle ile suma środków na IKE + 100PLN (o ile przeżyjemy 180 dni od podpisania wniosku – taki czarny humor). W przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku to „aż” 103% zgromadzonych środków.

Przykład 2: Skandia Navigo (Skandia Życie TU S.A.)

Skandia opiera swój produkt o dwa rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenie na życie oraz polisę na dożycie do określonego wieku.

Wpłaty

Jesteśmy zobowiązani do wnoszenia na nasze konto składek regularnych: miesięcznych (200PLN), kwartalnych (600PLN), półrocznych (1200PLN) i rocznych (2400PLN). Częstotliwość wpłat można zmieniać raz na rok. Obowiązek wpłacania składek regularnych istnieje przez pierwsze pięć lat, w przeciwnym razie umowa zostanie rozwiązana. Po pięciu latach, za drobną opłatą (~30PLN) można przekształcić umowę w bezskładkową i nie być zobowiązanym do regularnych wpłat.
Po pierwszych 3 latach można zawiesić wpłaty na 12 miesięcy. Co spowoduje wydłużenie okresu bazowego (5lat) o kolejny rok.
Można również wpłacać składki dodatkowe w wysokości nieprzekraczającej rocznego limitu IKE.

Wybór funduszy

Skandia daje nam możliwość wyboru kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych, spośród których wybieramy maksymalnie 10 i przypisujemy im odpowiedni udział procentowy. Możemy również skorzystać ze specjalnych portfeli modelowych, które są tworzone przez zarządzających z uwzględnieniem wieku i podejścia do ryzyka oszczędzającego.
W każdym momencie możemy dokonać konwersji funduszy i zmienić skład naszego portfela. Będzie to nas kosztowało niecałe 7PLN.

Opłaty

Ubezpieczyciel pobiera następujące opłaty:

1)
opłatę wstępną od Składki Dodatkowej – służącą pokryciu części kosztów związanych z obsługą wpłat dodatkowych,
2)
opłatę za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej – służącą pokryciu kosztów udzielania ochrony tymczasowej oraz innych kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela, związanych z Umową,
3)
opłatę za ryzyko – służącą pokryciu kosztów udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego,
4)
opłatę administracyjną – służącą pokryciu kosztów związanych z administrowaniem Umową, z wyłączeniem czynności podlegających opłacie operacyjnej,
5)
opłatę od aktywów – służącą pokryciu kosztów związanych z wykonywaniem Umowy oraz innych kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela, związanych z Umową,
6)
opłatę za zarządzanie aktywami Portfeli Modelowych – służącą pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i udostępnianiem Portfeli Modelowych,
7)
opłatę operacyjną – służącą pokryciu kosztów związanych z dokonywaniem określonych czynności w trakcie trwania Umowy
8)
inne opłaty z tytułu dodatkowych usług oferowanych przez Ubezpieczyciela związanych z Ubezpieczeniowymi
Funduszami Kapitałowymi, określone w Regulaminach Usług Dodatkowych – służące pokryciu kosztów świadczenia tych usług.

Z góry przepraszam za lenistwo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wysokością każdej z 8 rodzajów opłat, zapraszam do przeczytania OWU – Załącznik 1 na stronie skandia.pl.

Zakończenie oszczędzania przed czasem

Jeżeli zdecydujesz się wypłacić całość środków przed upływem 10 lat, musisz się liczyć z tym, że otrzymasz tylko od 50% do 95% pieniędzy, w zależności od tego jak szybko zrezygnujesz. Wypłata w ciągu pierwszych 5 lat to utrata 40-50% kapitału!!!
Zwróćcie tutaj uwagę, że jest to zupełnie inna sytuacja niż w przypadku AVIVY, gdzie obowiązują zasady znane z innych rodzajów IKE. Tam już po upływie 1 roku dostaniemy 100% pieniędzy.

Ubezpieczenie

W przypadku dożycia 85lat wypłacana jest kwota równa środkom zgromadzonym na rachunku. W przypadku śmierci przed 75 rokiem życia wypłacana jest kwota zgromadzona na rachunku +10% części bazowej. W przypadku śmierci między 75 i 85 rokiem jest to tylko +1%.

Podsumowanie

Konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń to z punktu widzenia inwestycyjnego takie IKE-fundusze (ze wszystkimi tego konsekwencjami), tylko że obciążone dużymi opłatami. Ubezpieczenie na życie czy dożycie, wokół którego ten produkt się obraca jest całkowicie fikcyjne ponieważ po spełnieniu warunków wypłaty otrzymujemy po prostu 100% swoich wpłat, lub niewiele więcej. Jest to więc tylko prawniczy wybieg, żeby ominąć podatek Belki. Po co tracić pieniądze na dodatkowe opłaty, skoro nie otrzymujemy nic w zamian??
Przychodzi mi na myśl tylko jedna zaleta posiadania takiego konta. Dla osób, które niechętnie oszczędzają, strach przed utratą części środków na skutek zaprzestania wpłat, lub wycofania środków, może być silnym motywatorem do długoterminowego odkładania pieniędzy. Czy jednak naprawdę nie istnieją lepsze sposoby motywacji?
Na koniec hipoteza dlaczego aż tyle osób posiada IKE w zakładach ubezpieczeń. Myślę, że jest to efekt prężnego działania bezpośrednich agentów ubezpieczeniowych, którzy poza OC, ubezpieczeniem domu itp., wciskali ludziom ubezpieczenie na emeryturę. Przy tak dużych opłatach, jest to po prostu dla nich dobry interes. Nie można tego powiedzieć o TFI czy bankach, dlatego w tych instytucjach IKE jest traktowane trochę po macoszemu.

Krótko mówiąc – oszczędzanie na emeryturę w towarzystwach ubezpieczeń – tylko dla koneserów;)

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment

Następny wpis:

Poprzedni wpis: