≡ Menu

Ranking IKE 2014 – fundusze inwestycyjne

Dziś nie będzie żadnych filozoficznych rozważań, tylko fakty i liczby. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby kilka z najbliższych postów poświęcić samemu tematowi kont IKE z punktu widzenia osoby, która nigdy nie miała z nimi do czynienia. W necie jest masa podstawowych informacji teoretycznych, które ja również starałem się w skrócie przedstawić w jednym z pierwszych wpisów, ale mało jest informacji praktycznych, takich co robić krok po kroku.

Zacznijmy więc od początku. Wiem, że chcę odkładać pieniądze na emeryturę w ramach IKE, ale zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Pierwszym krokiem powinien być wybór konta.

Istnieje pięć podstawowych rodzajów kont IKE:

  1. rachunek oszczędnościowy/lokata
  2. ike obligacje
  3. fundusze inwestycyjne
  4. rachunek maklerski
  5. ike powiązane z polisą ubezpieczeniową

W dzisiejszym wpisie chciałbym się zająć punktem numer 3, czyli oszczędzaniem w funduszach inwestycyjnych. Pozostałe będę sukcesywnie opisywał w kolejnych odsłonach bloga.

IKE fundusze

Obecnie na rynku mamy kilkanaście instytucji finansowych oferujących konto IKE w formie funduszy inwestycyjnych. Każda z nich posiada wachlarz kilku – kilkunastu funduszy inwestujących w depozyty bankowe, obligacje, akcje. IKE oparte na funduszach pozwala więc lokować pieniądze w produkty o różnej stopie ryzyka, a co za tym oczywiście idzie, różnym potencjale zysku. W związku z tym jest ono produktem uniwersalnym, zmiennym w zależności od sytuacji rynkowej, osobowości i doświadczenia oszczędzającego. Możemy trzymać wszystkie pieniądze w depozytach i oczekiwać niewielkich stóp zwrotu. Możemy trzymać wszystkie pieniądze w akcjach, godząc się przy okazji na duże ryzyko straty. Możemy też wypośrodkować te dwie skrajności, tworząc portfel składający się z kilku zróżnicowanych produktów.

Które konto IKE oparte o fundusze inwestycyjne jest najlepsze?

Jeżeli w ogóle można odpowiedzieć na to abstrakcyjne pytanie, trzeba zadać najpierw szereg pomocniczych pytań na temat podstawowych cech takiego konta. Na pewno będzie to pytanie o stopę zwrotu w pewnym okresie czasu, o koszty, o dostępność i łatwość zarządzania kontem, może jeszcze jakieś inne indywidualne preferencje. W poniższej analizie starałem się ocenić, jak najobiektywniej i jak najrozsądniej;), najważniejsze (według mnie) parametry takiego konta. Fakty i liczby zawsze będą obiektywne, natomiast subiektywne będą wagi jakie im przypisałem. Jeżeli ktoś będzie miał inne podejście, będzie mógł na podstawie poniższych danych, zrobić własne, najlepsze dla niego zestawienie.

Punktem wyjścia był dla mnie ranking Analiz Online za rok 2013, zaprezentowany w tym miejscu. Z ich listy wybrałem konta do analizy oraz przyjąłem zakres punktacji od 0 do 100pkt, natomiast cała ocena jest wyłącznie mojego autorstwa.

Kandydaci

BZWBK – IKE Arka

BPH TFI IKE

KBC TFI IKE

ING – IKE PLUS

Unikorona – IKE

Investors TFI IKE

mBank mIKE (Skarbiec TFI)

PZU IKE

Nie jest to pełna lista TFI oferujących IKE. Jest to mój subiektywny wybór oparty o przegląd instytucji zaprezentowany w rankingu 2013 stworzonym przez Analizy Online.

Kryteria oceny

Każde z kont mogło uzyskać w sumie 100 punktów, w następujących kategoriach:

Stopa zwrotu (50pkt), wybór funduszy (15pkt), opłaty (15pkt), założenie i prowadzenie konta przez internet (10pkt), modelowe programy inwestowania (10pkt).

 

WYNIKI

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu to najważniejszy, moim zdaniem, parametr konta. Wart jest maksimum 50 punktów. Punkty przydzielane były w każdej z 4 podstawowych kategorii polskich funduszy: pieniężne, obligacji, akcji małych i średnich spółek oraz uniwersalne akcji. Wynik kategorii to iloczyn oceny długoterminowej stopy zwrotu* (skala 1-5pkt) i mnożnika (x4 uniwersalne akcji, x2 pozostałe kategorie). Tak więc fundusze: pieniężny, obligacji i akcji małych i średnich spółek mogły otrzymać po 10pkt, natomiast fundusz uniwersalny akcji 20pkt. Skąd taka niesprawiedliwość? Założyłem, że tego typu fundusz będzie głównym motorem zmian portfela i będzie stanowił jego największą część. Jeżeli dla kogoś, np. bardziej konserwatywnego, jest to błędne założenie, w tabeli poniżej podaję ocenę dla każdej kategorii osobno. Można zastosować swój mnożnik i zmodyfikować wyniki.

*długoterminowa stopa zwrotu = najdłuższy wspólny okres czasu dla jakiego dostępne są wyniki wszystkich funduszy z danej kategorii. W praktyce wyszło 7-10 lat. Skala 1-5 jest porównawcza, 1pkt słabe wyniki, 5pkt – najlepsze wyniki.
Źródło danych: Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku (link).

stopa zwrotu

Najbardziej kontrowersyjnie wygląda wynik Unikorony w kategorii akcje. Uzasadnienie na poniższym wykresie:

Unikorona vs ING vs KBCwykres pochodzi ze strony Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku

Wybór funduszy

Ilość i różnorodność funduszy w ofercie jest bardzo istotna przy konstruowaniu portfela IKE. Pozwala dywersyfikować ryzyko i dobrać skład portfela do własnej strategii czy do własnego charakteru. Dlatego dodatkowe punkty przyznawałem również za obecność w ofercie funduszy obligacji korporacyjnych czy funduszy rynków zagranicznych w ofercie. Maksymalna punktacja: 15pkt.

wybór funduszy

Opłaty

Tak jak dobra stopa zwrotu może znacznie zwiększyć nasz kapitał, tak wysokie opłaty, szczególnie te pobierane przy wpłacaniu pieniędzy, mogą widocznie uszczuplić nasz portfel. Opłaty dzielą się na: pobierane przy założeniu konta, przy wpłacie (dystrybucyjna), przy zamianie/konwersji jednostek z jednego subfunduszu do drugiego, za zarządzanie. Nie opisywałem opłat za transfer/zwrot pieniędzy z konta (na ogół po 12mies. są one zerowe, lub naprawdę minimalne), zakładając, że nie będziemy często zamykać, lub zmieniać konta. Maksymalna punktacja: 20pkt.

Uwaga: W mojej ocenie zmarginalizowałem opłaty za zarządzanie, gdyż są one już uwzględnione w cenie jednostek funduszy, czyli de facto w stopie zwrotu.

opłaty

Możliwość założenia konta przez internet i zarządzania portfelem online.

Maksymalna punktacja 10pkt.

zakładanie konta

Modelowe programy inwestowania

Oferta gotowych, modelowych programów inwestowania dla klientów ceniących wygodę, bądź nie posiadających dostatecznej wiedzy o inwestowaniu. Maksymalna punktacja 10pkt.

programy

Wyniki końcowe

wyniki1

 

Omówienie trzech najlepszych kont.

1.Unikorona IKE (załóż konto)

Konto Unikorony deklasuje pozostałych uczestników w kategorii osiąganej długoterminowej stopy zwrotu. Ma najlepsze historyczne wyniki właściwie w każdej kategorii. Opłaty za zarządzanie są raczej wysokie, ale uwzględnione w cenie jednostki funduszu, więc ze względu na bardzo dobre wyniki, można uznać ten czynnik za neutralny. Prawdziwym wizerunkowym strzałem w stopę jest natomiast pobieranie 400PLN przy zakładaniu konta. Strona internetowa też pozostawia wiele do życzenia (daleko jej do tej ING), chociaż na sam system transakcyjny nie narzekam. Zauważalnym plusem jest też możliwość (a raczej obowiązek) korzystania ze zdefiniowanego portfela funduszy – przelew jest automatycznie rozdzielany na poszczególne kategorie, nie trzeba tego robić samemu.

Jeżeli Union Investment zainwestuje w lepszą stronę internetową, umożliwi zakładanie konta przez internet, pozbywając się tym samym opłaty za zakładanie konta, będzie moim zdaniem po prostu bezkonkurencyjny.

 2.ING IKE Plus (załóż konto)

(Uwaga! ING TFI zmieniło w lipcu 2015r nazwę na NN Investment Partners TFI)

Gdy zabierałem się za tworzenie tego rankingu, byłem prawie pewien, że wygrają. Pierwszy raz gdy wszedłem na ich stronę, spędziłem na niej z 30 minut. Została naprawdę świetnie wykonana. Samą stroną ING nie mógł jednak zająć drugiego miejsca. Główną zaletą konta są dobre (na tle konkurencji) długoterminowe wyniki. Na uwagę zasługują też dobrze pomyślane programy Perspektywa 20xx, pozwalające dobrać profil portfela do wieku oszczędzającego. Dużym atutem w porównaniu do np. Unikorony jest spory wybór funduszy zagranicznych, w tym obligacji korporacyjnych. Prywatną konsekwencją zajęcia drugiego miejsca przez to konto, będzie transfer naszych oszczędności z IKE Arka do ING IKE Plus.

3. BPH – TFI (załóż konto)

BPH to dla mnie taki czarny koń tego rankingu. Trochę słabsze wyniki portfela funduszy, zostały wyrównane „internetowością konta” i ofertą gotowych wariantów inwestowania. Nie można narzekać na wybór funduszy. Opłaty są na standardowym poziomie, nie licząc tych nie-wiadomo-po-co-100PLN przy pierwszej wpłacie.

Komentarz końcowy

Na koniec chciałbym podkreślić, że powyższe zestawienie jest bardzo subiektywne i nie zalecam kierowania się nim przy wyborze własnego IKE. Zgodnie z polityką bloga, nie jestem doradcą inwestycyjnym, a jedyne co doradzam to samodzielne myślenie, analizowanie i wnioskowanie.

Mimo że dość dokładnie sprawdzałem wszystkie dane na stronach TFI, w treść mógł się wkraść jakiś błąd. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze.

Przeczytaj także:

Portfele IKE – 10/2014

[FM_form id=”3″]

6 comments… add one

Leave a Comment