≡ Menu

Nadchodzi reforma III filaru systemu emerytalnego?

Odbyło się, kolejne już w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, spotkanie-debata na temat dalszego rozwoju III filaru systemu emerytalnego w Polsce, firmowane przez prezydenta Komorowskiego. Bazą debaty był świeżo przygotowany raport Towarzystwa Ekonomistów Polskich zawierający kilka nowych propozycji zmieniających dotychczasowy system i mających zachęcić do oszczędzania większą część społeczeństwa.

Autorzy raportu formułują następujące możliwości zmian:

Propozycja 1: część składki na IKE można by odliczyć od podatku ( w zależności od osiąganych dochodów)

Propozycja 2: jednorazowa dopłata w wysokości 1000PLN (takie becikowe:)) pod warunkiem oszczędzania przez co najmniej 5 lat

Propozycja 3: wprowadzenie obowiązkowych Pracowniczych Programów Emerytalnych w firmach zatrudniających powyżej 300 osób (składka np. 1% wynagrodzenia ponoszona przez pracownika i pracodawcę)

Efektem wdrożenia tych wariantów miałaby być dożywotnia dodatkowa renta wypłacana dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeżeli dobrze zrozumiałem, miałaby być opodatkowana.

Myślą przewodnią proponowanej reformy systemu jest wciągnięcie do niego również osób o niskich dochodach, ponieważ to one najbardziej zagrożone są otrzymywaniem głodowych emerytur w przyszłości.

Zainteresowanych zachęcam do przeczytania przynajmniej „Executive Summary” na początku wspomnianego raportu.

Link:

http://tep.org.pl/raport-na-temat-dodatkowego-systemu-emerytalnego-w-polsce/raport-dse-towarzystwo-ekonomistow-polskich-1-4/

Dla leniwych nius z onet-u:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezydent-konieczne-zmiany-w-systemie-emerytalnym/5x81b

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment