podatek od darowizny

Darowizna-Jaki podatek będziemy zmuszeni zapłacić?

Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkami i dopełnieniem formalności, które w niektórych przypadkach są konieczne, a w innych tylko zalecane. Kiedy odprowadzić podatek od darowizny i ile on będzie wynosił? W jakich sytuacjach umowa notarialna jest niezbędna?

Rodzaje darowizn – kto zgłasza do urzędu skarbowego?

Kodeks cywilny wymienia cztery rodzaje darowizn, są to prawa, pieniądze, nieruchomości i ruchomości. Umowę sporządzoną przez notariusza należy podpisać w przypadku nieruchomości. Ważne jest również uzupełnienie księgi wieczystej, jeśli takowa jest przypisana do mieszkania. Wtedy też to na notariuszu spoczywa obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego. Musi tego dokonać nie później niż 7 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym podpisano umowę. W większości pozostałych przypadków umowa w formie aktu notarialnego jest zalecana, ale nie jest obowiązkowa. Należy jednak mieć na uwadze to, że w takiej sytuacji do osoba przyjmująca darowiznę musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

To warto wiedzieć podczas samodzielnego zgłaszana darowizny

Osoba, która przyjęła darowiznę ma określony czas złożenie zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3). Jeśli na obdarowanym spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty na zgłoszenie ma miesiąc od zawarcia umowy. Jednak w sytuacji, kiedy jest zwolniony z odprowadzenia podatku czas ten wydłuża się do 6 miesięcy. Obowiązek ten zdejmowany jest z obdarowanego wtedy, gdy darowizna pochodzi od osób z najbliższej rodziny, czyli osób z grupy podatkowej 0, do której należą małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, pasierbowie, macochy i ojczymowie. Konieczne wtedy jest złożenie formularza SD-2 z prośbą o zwolnienie z podatku od darowizny.

Urząd skarbowy wydaje decyzję o konieczności uiszczenia opłaty lub jej braku. Jeśli podatek trzeba zapłacić, jest na to 14 dni od otrzymania pisma z urzędu skarbowego wskazującego kwotę podatku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *