≡ Menu

Portfele IKE – aktualizacja Q3’2017

Wczoraj rozpoczął się ostatni, czwarty kwartał 2017r, a to oznacza, że wypada zrobić na blogu aktualizację stanu kont IKE oraz w kolejnym wpisie pokazać rezultaty portfela giełdowego.

Na temat ogólnej sytuacji na rynkach akcji nie będę pisał, gdyż niewiele się ona zmieniła od czasu ostatniego wpisu na początku lipca. Jedyne co mogę dodać to fakt, że w końcu FED ruszy z redukcją sumy bilansowej, co rozpocznie powolny proces odwracania skutków wieloletniego QE, czyli dodruku pieniędzy na rynek. O krok z tyłu jest też Europejski Bank Centralny, który z kolei będzie kontynuował ograniczanie swojego programu „luzowania ilościowego”. Polityka pieniężna zaczyna się zacieśniać, ale odbywa się to w sposób bardzo powolny.

Portfele IKE – aktualizacja Q2’2017

IKE PLUS – NN Investment Partners

Mimo braku wpłat, kwota na tym koncie urosła w ciągu kwartału o 1,4%. Głównym czynnikiem było wyhamowanie wzrostów polskich akcji, reprezentowanych w portfelu przez 30% udział NN Akcji, który dał stopę zwrotu 2,46%. Pozostałe 70% oszczędności pozostaje w najlepszym w tym roku funduszu pieniężnym z parasola NN Investment, czyli NN Lokacyjny Plus, który dał wynik 0,74% w ostatnim kwartale. Nie są to rewelacyjne wyniki, dają bowiem miejsce pod koniec drugiej dziesiątki w swoich grupach wg. serwisu analizy.pl.

Nie jest to dla mnie problem spędzający sen z powiek, ponieważ na tym etapie cyklu gospodarczego (blisko szczytu) stawiam na ochronę kapitału, a nie spektakularne zyski.

IKE Union Investment

Znacznie lepiej poradziło sobie konto w Union Investment. W ciągu kwartału przybyło na nim 2,1%. Głównym „sprawcą” był radzący sobie wyśmienicie jak zawsze UniKorona Pieniężny (70% portfela, 1,11% za ostatni kwartał) oraz UniAkcje: Nowa Europa (20% portfela, 6,21% za ostatni kwartał).

W związku z niezasłużenie słabą postawą kursów akcji polskich małych i średnich spółek w tym roku, zamierzam w ramach 30% limitu zmienić alokację funduszy i ponownie kupić UniAkcje MIŚS.

Tak jak już zaznaczyłem na początku, za tydzień słowo komentarza do wyników inwestycji w ramach Portfela Giełdowego.

[FM_form id=”3″]

0 comments… add one

Leave a Comment