≡ Menu

Ranking kont IKE w TFI 2016

cup-1613315_1280Które TFI wygrało mój subiektywny ranking kont IKE w 2016 roku? Kto zwyciężył w każdej z czterech kategorii? Jeżeli interesuje Cię tematyka prywatnej emerytury, jeżeli planujesz założyć konto IKE albo masz zamiar przenieść je do innej instytucji, powinieneś przeczytać ten wpis.

Najlepsze IKE w TFI, czyli jakie?

Cel każdego rankingu jest zawsze ten sam. Przegląd rynkowej oferty w danej dziedzinie i wyłonienie tej najlepszej oraz uszeregowanie wszystkich pozostałych według przyjętych kryteriów. Słowem-kluczem jest tu wyraz „najlepszej”, który zupełnie nie pasuje do tak związanego z matematyką zadania jakim jest punktowany ranking. Każde, nawet najbardziej profesjonalnie przygotowane zestawienie, opierające się na słowie „najlepszy”, zawsze będzie do pewnego stopnia subiektywne.

Mimo jasnych i identycznych kryteriów zastosowanych dla tej samej grupy produktów, jaką są konta IKE w funduszach inwestycyjnych, wybór zasad oceny i wielkości ich wpływu na końcowy wynik zawsze wprowadza element subiektywizmu. Chciałbym, żebyście mieli to na uwadze czytając poniższy ranking.

Na koniec tej części wstępnej, chciałbym wspomnieć, że w odróżnieniu od innych rankingów IKE publikowanych przez profesjonalne media, w moim znajdziecie szczegółową punktację każdej pozycji w każdej z ocenianych kategorii. Po pierwsze zależy mi na transparentności, po drugie zachęcam do własnego porównania ofert i wyboru własnego zwycięzcy rankingu.

Zwycięzca rankingu 2016 – na skróty

Jeżeli nie macie czasu ani chęci, żeby przedzierać się przez wiele linijek tekstu i tabelek oraz macie zaufanie do mojego subiektywnego osądu, możecie zakończyć czytanie na tym akapicie. Oto wyniki rankingu IKE w TFI za rok 2016:

ranking-ike-2016-top3

(kliknij, aby powiększyć)

Bezapelacyjnym zwycięzcą w tym roku zostało konto IKE Plus oferowane przez NN Investment Partners TFI (dawniej ING TFI). Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, gdyż to konto od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce różnych rankingów produktów emerytalnych. Posiadaczką tego IKE jest również moja żona, a jego wyniki publikuję regularnie na łamach bloga. Jeżeli jesteście zainteresowani założeniem konta IKE Plus w NN Investment Partners, możecie to zrobić za pośrednictwem tego bezpłatnego link-u. Jeżeli jednak macie wątpliwości, na co szczerze liczę, zachęcam do lektury dalszej części rankingu, w której staram się przedstawić moje argumenty „za”, poparte punktacją.

Wybór kandydatów do rankingu

Jako bazę do mojego tegorocznego rankingu przyjąłem zestawienie: Lista instytucji finansowych prowadzących IKE według stanu na dzień 30 czerwca 2016, opublikowane na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. W dokumencie KNF wymieniono 16 towarzystw funduszy inwestycyjnych oferujących konta IKE, natomiast podstawą mojego rankingu jest lista tylko 15 podmiotów. Dlaczego?

Z jednej strony chciałem przeanalizować jak największą liczbę ofert, z drugiej strony przyjąłem jednak pewne zasady dzięki którym mogłem porównywać wszystkie konta według tych samych kryteriów. W jednym jedynym przypadku – PKO TFI nie udało mi się tego zrobić i dlatego jego oferty nie ma w moim zestawieniu. Kilka słów wyjaśnienia:

PKO TFI oferuje konto emerytalne pod postacią hybrydowego Pakietu Emerytalnego: IKZE+IKE+WPI (Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego). Na tej stronie znajdziesz wszystkie szczegóły, ja tylko napiszę dlaczego nie mogłem porównać tego pakietu z innymi produktami. Nie zrobiłem tego z prostej przyczyny: w PKO TFI mamy dostępny tylko jeden fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, składający się z 5 funduszy cyklu życia do wyboru. Na tej podstawie nie byłem w stanie porównać 1:1 ani efektywności zarządzania poszczególnymi kategoriami ani możliwości wyboru pod postacią ilości subfunduszy, co stanowi gros w ogólnej liczbie punktów mojego rankingu.

Kryteria oceny i przypisane im wagi

W celu określenia niemierzalnego pojęcia „najlepszości” w kontekście kont IKE oferowanych przez TFI oceniłem każde z nich w skali 0-100pkt w następujących kategoriach:

  1. Efektywność zarządzania – krótko mówiąc jak skutecznie pomnażane są nasze pieniądze w każdej z 4 wybranych grup funduszy (akcji polskich, akcji małych i średnich spółek polskich, obligacji skarbowych polskich, pieniężnych/gotówkowych polskich); max. 50 punktów
  2. Wybór funduszy – realne możliwości dywersyfikacji inwestycji w funduszach oferowanych przez poszczególne TFI; max. 20 punktów
  3. Opłaty – inaczej mówiąc koszty jakie obciążają klientów przy zakładaniu i w trakcie funkcjonowania konta; max. 15 punktów
  4. Wyjście naprzeciw klientowi – tu oceniałem wygodę klienta i dostępność informacji na temat oferty danego IKE na stronie www; max. 15 punktów

Konkurencja 1: efektywność zarządzania

Reguły przyznawania punktów są tu wyjątkowo jasne, bo oparte na rankingu funduszy 12m publikowanym przez Analizy Online. Ten profesjonalny portal wystawia każdemu funduszowi oceny od 1 do 5 za okres jednego (12m) i trzech (36m) ostatnich lat. Więcej szczegółów znajdziecie na TEJ stronie. Przy okazji polecam cały serwis analizy.pl – to prawdziwa kopalnia wiedzy o funduszach.

W tym roku zmieniłem sposób oceny uznając, że w danym roku mogę porównywać tylko efektywność (głównie stopę zwrotu) za ostatnie 12 miesięcy. W ten sposób TFI, które uzyskały ponadprzeciętne wyniki w roku 2016, a tylko przeciętne albo wręcz słabe 3, 5, 10 lat wstecz, mają szansę zaistnieć w rankingu. Z drugiej strony towarzystwa, które osiągały historycznie wysokie stopy zwrotu, ale w bieżącym okresie wypadły słabo, nie będą mogły cały czas „jechać na opinii” i być wysoko w tabeli.

Niniejszy ranking odnosi się do najlepszego IKE w roku 2016, a nie do najlepszego IKE lat np. 2006-2016. W kolejnych latach, o ile mój blog dożyje, będę starał się prezentować także historyczne pozycje danych kont w okresach poprzednich, tak żeby połączyć teraźniejszość z wynikami historycznymi i uzyskać pełny obraz.

ranking-ike-2016-efektywnosc

(kliknij, aby powiększyć)

Jak wynika z powyższej tabeli, z poszczególnych punktacji wyciągnięta została średnia. Ten wynik pomnożony razy 10 dał końcową liczbę punktów. Przypadki gdy w ofercie danego TFI nie było określonego rodzaju funduszu oraz gdy Analizy Online nie nadały rankingu (chyba tylko jeden taki przypadek) są traktowane neutralnie dla punktacji.

Tą najważniejszą kategorię wygrywa zdecydowanie NN Investment Partners z 43 punktami. Szkoda, że fundusz MIŚS tego towarzystwa nie jest oferowany w ramach konta IKE, ponieważ z oceną 5 jeszcze podwyższyłby średnią. Dalsze, mocne drugie i ex-aequo trzecie miejsca zdobyły odpowiednio konta w Millennium TFI oraz mBanku (Skarbiec TFI) i Investors TFI.

Konkurencja 2: oferta funduszy

W tej kategorii również postanowiłem odejść od utartego schematu z lat ubiegłych i zamiast ilości funduszy oceniłem realne możliwości dywersyfikacji ryzyka na koncie poprzez inwestowanie w różne grupy funduszy. Znakomita większość towarzystw ma w swojej ofercie fundusze pieniężne, akcji polskich, obligacji skarbowych czy stabilnego wzrostu, nie ma więc co specjalnie zaliczać im tego in plus, przydzielając po równo punkty. Zdecydowałem się w zamian wyróżnić te TFI, które oferują (bardzo lubiane przeze mnie) fundusze polskich małych i średnich spółek, a także fundusze obligacji korporacyjnych, fundusze akcji rynków wschodzących oraz akcji rynków rozwiniętych. W sumie 4 x 5=20 punktów. Punktacja przedstawia się następująco:

ranking-ike-2016-wybor

(kliknij, aby powiększyć)

W tym miejscu chciałbym podzielić się refleksją, że więcej w przypadku liczby funduszy do wyboru nie zawsze i dla każdego musi oznaczać lepiej. Autorzy rankingów, w tym również ja, idą chyba utartą ścieżką, wyobrażając sobie klienta IKE jako osobę znającą się na finansach, rozróżniającą poszczególne kategorie i czytającą te wszystkie dokumenty funduszy. W rzeczywistości, dla klienta masowego (nie ma w tym słowie nic pejoratywnego), który za chwilę będzie zobowiązany do uczestnictwa w trzecim filarze, wybór pomiędzy kilkunastoma subfunduszami o egzotycznych nazwach będzie odstraszający. Takie osoby dużo chętniej patrzeć będą na proste wybory pomiędzy maksimum trzema zrozumiałymi strategiami typu: „bezpieczny”, „zrównoważony”, „agresywny”. W tym świetle docenianie TFI za posiadanie w ofercie np. funduszu inwestującego w krajach BRIC jest kontrowersyjne, nieprawdaż? Taki inny punkt widzenia tytułem dygresji.

W kategorii „Oferta” walka była bardzo wyrównana. Prawie połowa towarzystw funduszy spełnia trzy albo cztery z przyjętych warunków. Przy okazji są to TFI z dużą liczbą oferowanych produktów. Pierwsze miejsce ex-aequo zajęły Skarbiec, Union Investment, BPH i Pioneer Peakao. Warto zwrócić uwagę na Skarbiec TFI, który już w drugiej kategorii utrzymuje się w czołówce, a zazwyczaj nie był faworytem tego typu rankingów.

Konkurencja 3: Opłaty

Po raz kolejny odejdę od standardowego schematu oceny tej kategorii, nie uwzględniając kosztów opłat za zarządzanie. Koszty te są ujęte w wynikach funduszy i zostały już ocenione w kategorii Efektywność wartej aż 50 punktów. Po drugie, jak już próbowałem udowodnić w innym wpisie, trudno znaleźć bezpośrednią korelację między dobrym wynikiem funduszu, a niską opłatą za zarządzanie. Dotyczy to w szczególności funduszy z dużym udziałem akcji.

>> Przeczytaj: Czy niższe opłaty za zarządzanie opłacają się klientom TFI?

Dużo większą uwagę skupiam na opłatach manipulacyjnych oraz opłatach za założenie konta/pierwszą wpłatę. Część towarzystw niestety je pobiera lub się do tego szykuje. W obecnej sytuacji rynkowej i dość dużej konkurencji w branży, moim prywatnym zdaniem powinno się unikać jak ognia firm, które pobierają prowizje od każdej wpłaty.

Tu wychodzi niedoskonałość mojego rankingu, ponieważ za pobieranie opłat manipulacyjnych odejmowałem tylko 10 punktów, tak żeby całość bilansowała się do 100. Gdyby to było możliwe odjąłbym realnie około 20.

ranking-ike-2016-oplaty

(kliknij, aby powiększyć)

W kategorii Opłaty znowu dominują NN Investment Partners i Skarbiec z kompletem punktów, czyli brakiem opłat. Trochę wbrew temu co już napisałem, dodatkowy plusik należy się temu pierwszemu za specjalne obniżenie opłat za zarządzanie. Będzie to pomagać szczególnie w kategorii funduszy pieniężnych, lub innych dłużnych.

Słowo komentarza do zaznaczonego na żółto konta Union Investment. Towarzystwo pobiera bardzo dużo, bo aż 600zł prowizji przy zakładaniu konta. Ponadto podczas tworzenia rankingu nie udało mi się ze 100% pewnością ustalić czy nie jest pobierana opłata za zakup jednostek (dla kont otwartych po 1.06.2016). Nie wynika to wprost ani z regulaminu IKE, ani tabeli opłat, ani statutu funduszu. Moje mailowe pytanie do TFI pozostało bez odpowiedzi. Przyjąłem wersję korzystną dla Union Investment, ponieważ historycznie tych opłat nie było oraz najprawdopodobniej nadal ich nie ma przy zakupie przez internet i w siedzibie towarzystwa. Tym nie mniej uczulam potencjalnie chętnych, żeby osobiście to sprawdzili przed podpisaniem umowy.

Konkurencja 4: wyjście naprzeciw klientowi

Bardzo wyszukana nazwa kategorii kryje za sobą odpowiedź na 3 pytania: Czy klient może założyć konto online? Czy klient może w łatwy sposób zdobyć wszystkie wiadomości na temat danego IKE za pomocą serwisu internetowego? Czy TFI oferuje predefiniowane, modelowe programy inwestowania, nie wymagające specjalistycznej wiedzy na temat funduszy?

ranking-ike-2016-klient

(kliknij, aby powiększyć)

Kolejna kategoria w której wygrywa NN Investment Partners i robi to niemal celująco. Pozostałe dwa towarzystwa z maksymalną notą: BPH TFI oraz Legg Mason TFI także nie pozostają w tyle. Między tymi trzema TFI, a resztą stawki panuje jednak przepaść.

Po pierwsze, ponad połowa z nich nie oferuje możliwości założenia konta online. W roku 1996 byłoby to zrozumiałe, ale w 2016?

Po drugie, zawartość większości stron internetowych woła o pomstę do nieba. Jeżeli mnie, osobę z pewnym doświadczeniem w temacie i praktyką w wyszukiwaniu informacji przyprawiło to o wielki ból głowy, to jak będzie się czuł „zwyczajny” człowiek? Osoby odpowiedzialne za tworzenie tych w większości niedorobionych firmowych stron www o IKE albo potraktowały to zadanie z nonszalancją albo/i były ignorantami w temacie. Chcę głęboko wierzyć, że nie było innej przyczyny. Brak mi słów jak określić odsyłanie klienta do kilkusetstronicowego statutu funduszu w celu wyjaśnienia wysokości opłat manipulacyjnych!

Po trzecie, tylko 9 z 15 towarzystw oferuje gotowe strategie inwestowania: oparte na stałym stopniu ryzyka, lub zmiennym, w zależności od wieku klienta. Sam osobiście nie jestem wielkim fanem takich modelowych programów, ale doceniam ich rolę. Uważam, że to bardzo istotny gest w stronę klienta. Ludzie oczekują, że ktoś weźmie ich za rękę i poprowadzi przez skomplikowany świat finansów.

Wyniki końcowe

Po zsumowaniu wszystkich punktów z każdej kategorii otrzymałem następujące wyniki końcowe:

ranking-ike-2016-suma

(kliknij, aby powiększyć)

Miejsce I – IKE PLUS – NN INVESTMENT PARTNERS TFI (załóż konto online)

Konto prawie doskonałe. Widać, że jego twórcy włożyli sporo wysiłku w jego konstrukcję i że w tej pracy naprawdę przyświecało im myślenie o kliencie, co nie jest wcale takie częste w dzisiejszych czasach. Mamy tu: bardzo szeroki wybór funduszy uzupełniony funduszami cyklu życia; zerowe opłaty za założenie i prowadzenie konta; zerowe opłaty manipulacyjne od wpłat i konwersji oraz specjalnie obniżone opłaty za zarządzanie. Strona www jest zrobiona wzorowo, tzn. zawiera wszystkie informacje na temat tego konkretnego IKE, jest wykonana bardzo przejrzyście i umożliwia założenie konta za pośrednictwem internetu.

Są też i rzeczy do poprawy. W moim przekonaniu istotnym brakiem jest nieobecność w ofercie funduszu małych i średnich spółek. Przydałyby się też inne strategie inwestowania poza funduszami cyklu życia. Warto wspomnieć też o stopach zwrotu. W 2016r było bardzo dobrze, ale w latach ubiegłych to już różnie.

Miejsce II – Skarbiec Program Emerytalny – Skarbiec TFI (załóż konto online)

Również bardzo dobre konto. Wyróżnia się bogatą ofertą funduszy, zerowymi opłatami (nie licząc tych za zarządzanie) i niezłą efektywnością zarządzania w bieżącym roku. O dystansie do lidera zadecydowała słaba strona internetowa o IKE oraz minimalnie gorsze stopy zwrotu funduszy.

Miejsce III – IKE- Union Investment TFI (załóż konto online)

Także bardzo mocne konto, którego sam jestem posiadaczem od kilku lat. Duży wybór funduszy, świetne wyniki długoterminowe (w tym roku było niestety nieco gorzej), możliwość założenia online. Z drugiej strony zdecydowany minus za wysoką opłatę za założenie konta. Mam ogromną nadzieję, że to renomowane TFI nie zdecyduje się na wprowadzenie opłat manipulacyjnych od każdej wpłaty. W takim przypadku, nie wróżę wysokiej pozycji w przyszłorocznym rankingu.

PS.

Dziękuję, że przebrnęliście przez te kilkadziesiąt albo i więcej linijek tekstu. Mam nadzieję, że informacje, które tu znaleźliście uznacie za przydatne przy wyborze konta IKE dla siebie.

Tworzenie takiego rankingu to wiele godzin przeczesywania internetu, czytania dokumentów funduszy i klepania tabelek. Materiał do analizy jest na tyle obszerny, że stanowi pole do popełniania błędów. Dlatego, jeżeli pomimo moich starań znaleźliście jakąś nieścisłość, niezgodność albo po prostu pomyłkę w tekście, proszę dajcie znać mailowo. Będę niezmiernie zobowiązany.

Przeczytaj także:

>>Ranking IKE 2014 – fundusze inwestycyjne

>>Najlepsze IKE 2015 w TFI – przegląd zwycięzców rankingów

A także:

>>Ranking IKE 2016 w TFI ze strony mojaprzyszlaemerytura.pl

(foto w nagłówku: pixabay.com/qimono)

[FM_form id=”3″]

7 comments… add one

Leave a Comment