≡ Menu

Ranking IKE w TFI – 2017

Informacje o powolnej śmierci IKE jako formy oszczędzania zostały odtrąbione chyba przedwcześnie. Z raportów  Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że liczba tych kont stale rośnie, a co szczególnie ważne dla mnie jako autora niniejszego rankingu, najbardziej dynamicznie powiększa się segment kont w TFI, na który w zeszłym roku przypadła ponad połowa nowootwartych kont.

To już czwarty raz kiedy publikuję swój subiektywny ranking kont IKE w TFI. Poprzednie znajdziecie w poniższych wpisach na blogu:

Ranking IKE TFI 2014

Ranking IKE TFI 2015

Ranking IKE TFI 2016

Zwycięzcami poprzednich lat były:

2014 – Union Investment TFI

2015 – KBC TFI

2016 – NN Investment Partners TFI

W tym roku natomiast wygrało… przeczytajcie dalej, tym razem nie będę zdradzał niczego od samego początku.

Tak jak w latach ubiegłych, podstawą rankingu jest Lista instytucji finansowych prowadzących IKE według stanu na dzień 30 czerwca 2016, opublikowana na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. W dokumencie KNF wymieniono 16 towarzystw funduszy inwestycyjnych oferujących konta IKE, natomiast podstawą mojego rankingu jest lista tylko 15 podmiotów. Podobnie do roku 2016 zdecydowałem się pominąć ofertę PKO TFI jako nie pasującą do kryteriów oceny mojego rankingu. Nie oznacza to, że ta oferta jest zła – wręcz przeciwnie, wielu ekspertów ocenia ją bardzo pozytywnie i umieszcza w czołówce swoich zestawień. Ja nie robię tego tylko z przyczyn „technicznych”.

Wzorem roku ubiegłego ranking podzielony jest na cztery osobno punktowane kategorie. W sumie można było zdobyć 100 punktów.

Kategoria I: efektywność zarządzania

Punktacja w tej kategorii oparta jest o ranking 12m przyznawany funduszom przez serwis Analizy.pl. Ocena w skali 1-5 dla każdego funduszu wyliczana jest na bazie wskaźnika Information Ratio, mówiącego o stosunku zysku do ryzyka. W moim zestawieniu brałem pod uwagę fundusze rynku polskiego: akcji, akcji miśs, obligacji skarbowych oraz pieniężne. Końcowa punktacja to średnia wartość rankingu pomnożona razy 10.

Bezapelacyjnym zwycięzcą tej kategorii okazał się Skarbiec TFI. Już w zeszłym roku zajął wysokie ex-aequo 3-cie miejsce, co potwierdza dobry trend wyników. Dla polskich inwestorów szczególne znaczenie miały wysokie stopy zwrotu z funduszu Skarbiec Akcji (w tym roku +21%) oraz w przypadku strategii konserwatywnej Skarbiec Kasa Pieniężny (+2,6%). Pozostałe dwa miejsca na podium zajęły: Investors TFI oraz Union Investment TFI, które również trzymają dobrą formę.

Kategoria II: nastawienie na klienta

W tej zupełnie „miękkiej” kategorii starałem się ocenić w jaki sposób towarzystwo wychodzi naprzeciw klienta starając się ułatwić mu życie na początku przygody z IKE. Do punktacji brałem pod uwagę możliwość założenia konta online, wygląd i treść strony internetowej nt. IKE oraz możliwość skorzystania z gotowych, modelowych programów inwestowania.

W tej kategorii cztery TFI otrzymały maksymalną liczbę punktów. Przy tej okazji chciałbym zauważyć, że nie jest to powód do dumy dla branży. Około połowa z ocenianej stawki wypadła tu fatalnie. O czym to świadczy odpowiedzcie proszę sobie sami.

To co jest może szczegółem, ale mnie razi najbardziej, to często skrzętnie ukrywana informacja nt. pobieranych lub nie, opłat. Jednym z ciekawszych kwiatków jakie znalazłem, było odsyłanie klienta do ustawy o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwa, które pokazują wszystko „kawa na ławę” są niestety wyjątkami – należy do nich np. NN Investment Partners.

Kategoria III: Opłaty

W tej kategorii tradycyjnie oceniałem opłatę za założenie konta oraz opłaty manipulacyjne przy kupowaniu/konwersji jednostek. Tradycyjnie nie oceniałem opłat za zarządzanie, gdyż znajdują się już w tych 50 punktach w kategorii I. Mimo to, zabieg obniżenia opłat za zarządzanie min. w NN Investment Partners TFI, jest godny dodatkowego zauważenia i pochwały.

Kategoria IV: Wybór funduszy

W tym przypadku kierowałem się spektrum możliwości inwestycyjnych jakie TFI oferują klientom. Starałem się premiować zróżnicowanie, a nie ilość dostępnych funduszy. Nie oceniałem np. dostępności funduszy akcji polskich czy obligacji, gdyż te występują w każdym towarzystwie. Punkty można było zdobyć za ofertę funduszy: obligacji korporacyjnych, małych i średnich spółek, akcji rynków rozwiniętych oraz akcji rynków wschodzących.

Zwycięzcy

Bezapelacyjnym zwycięzcą tegorocznego rankingu jest Skarbiec TFI. Stało się tak za sprawą wyraźnie najlepszych wyników inwestycyjnych w mijającym roku oraz bogatej oferty funduszy. Po piętach depczą mu Union Investment oraz NN Investment Partners – zwycięzcy z lat ubiegłych.

Zresztą obraz czołówki oferty IKE w TFI niewiele zmienia się od kilku lat. Ścisła elita w różnych rankingach jest bardzo podobna: NN Investment Partners, Union Investment, Skarbiec, KBC i Investors. Reszta stawki wyraźnie odstaje. Jeżeli szukacie więc miejsca na ulokowanie oszczędności na emeryturę to prawdopodobnie powinniście zawęzić poszukiwania do tych pięciu. No i jest jeszcze pominięte przeze mnie, ale godne uwagi PKO TFI.

Warto przeczytać również rankingi IKE 2017 na innych stronach. Są one w dużej mierze zbieżne z moją oceną, mimo przyjęcia nieco innych kryteriów.

Ranking IKE 2017 – Analizy.pl

Ranking IKZE 2017 – Rzeczpospolita

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment