≡ Menu

Analiza wskaźnikowa moich spółek cz.2 – ROE

Przy okazji podsumowywania kolejnych wyników kwartalnych spółek z portfela giełdowego narzekałem, że przydałby mi się wgląd w historyczny przebieg pewnych wskaźników. Dziś zaczynam z analizą ważnego wskaźnika, czyli ROE.

Czytaj: Wyniki finansowe spółek za rok 2014

ROE (Return on Equity) to wskaźnik pokazujący efektywność pomnażania majątku własnego spółki, najczęściej w skali jednego roku. Na jego podstawie możemy, nie oglądając się na kurs akcji, stwierdzić czy nasze pieniądze dobrze pracują i są pomnażane.

 
 

ROE spółek z portfela giełdowego

Na poniższym wykresie przedstawiłem wartości ROE dla moich spółek w latach 2011-2014.
Co można wywnioskować z tych wartości dla poszczególnych spółek?

 

ROE historycznie

 

Przyjmując za punkt odniesienia wyniki PZU, można stwierdzić, że stałe ROE~20 jest poziomem bardzo dobrym. W podobnej sytuacji jest ACTION i BUDIMEX (wyskok w 2013 to efekt zdarzenia jednorazowego), AMICA jest trochę poniżej, ale w trendzie rosnącym, co potwierdzają kolejne raporty okresowe. Takie spółki powinny się podobać inwestorom długoterminowym.

Następnie mamy dwie spółki w wyraźnym trendzie wzrostowym: DUON i MONNARI. Szczególnie ta pierwsza ma jeszcze spore możliwości jeżeli chodzi o dynamikę ROE. Dla MONNARI spodziewałbym się stabilizacji w okolicach 20-30. Nie ma takiej spółki, której ROE mogłoby rosnąć i rosnąć bezkarnie przez wiele lat, więc lepiej żeby i w tym przypadku tak nie było.

Na drugim biegunie znajduje się CDProjekt. 2011 to premiera Wiedźmina 2. Od tego czasu zyski firmy spadają. W 2015 można się z kolei spodziewać nawet ROE=100! Nie jest to idealna sytuacja. Ta huśtawka musi się uspokoić. Powinny mieć na to wpływ dwa czynniki: zwiększenie częstotliwości wydawania gier i skokowy wzrost zysku GOG.com.

Ostatni na liście jest Cyfrowy Polsat. Jest to spółka, która nie może się podobać z fundamentalnego punktu widzenia. Mimo to, ostatnie ROE=10 nie jest jakimś bardzo złym wynikiem. Wyniki za 2015r pokażą jak skądinąd dobry zarząd radzi sobie z zadłużeniem i wykorzystuje (topniejącą) przewagę w internecie LTE.

 

Wskaźnik ROE, a stopa zwrotu z lokaty bankowej

Jeżeli roczne stopy zwrotu z moich inwestycji wynoszą 10-20% to jest to kolosalna przewaga nad pewnym zyskiem z lokat wynoszącym obecnie 2-3% w skali roku. Taka różnica uzasadnia nieporównywalnie większe ryzyko inwestycji.

 

ROE odniesione do wartości księgowej

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. ROE na poziomie 20% oznacza istotny roczny wzrost wartości księgowej naszej spółki. My jednak nie kupujemy bezpośrednio spółek, tylko inwestujemy pośrednio w ich akcje notowane na giełdzie. Co to oznacza? Wycena akcji rzadko kiedy równa się wartości księgowej akcji. Za akcje dobrych spółek często płacimy 2-3 krotność ich wartości księgowej. Żeby więc odnieść ROE do rzeczywistej stopy zwrotu, musimy je podzielić przez aktualne C/WK (wskaźnik cena/wartość księgowa). W ten sposób możemy zapomnieć o rocznym zwrocie rzędu 20%.

W przypadku moich spółek wygląda to tak:

 

ROE CWK

 

Jak widać nie jest to już tak ogromna przepaść w stosunku do bankowej lokaty, ale w większości przypadków nadal kilkukrotnie więcej.

(dla dociekliwych: powyższe wyniki pochodzą z marca, więc ich aktualna wartość może się różnić po przecinku)

Przeczytaj także: Analiza wskaźnikowa spółek z portfela giełdowego cz.1

[FM_form id=”3″]

2 comments… add one

Leave a Comment