≡ Menu

Najlepsze IKE 2015 w TFI – przegląd zwycięzców rankingów

podiumW listopadzie ubiegłego roku opublikowałem mój drugi najbardziej popularny jak do tej pory wpis, czyli ranking kont IKE w funduszach inwestycyjnych. Jeszcze w 2014r w  wyszukiwarce było bardzo krucho jeżeli chodzi o słowo kluczowe: ranking IKE. Istniał tylko „stary” ranking Analiz Online z 2013r. W tym roku mamy wyraźną poprawę klimatu, jeżeli chodzi o istnienie tematu prywatnych emerytur w wiadomościach, prasie czy sieci. Obrodziły również nowe aktualne rankingi – z czego bardzo się cieszę. Tu naprawdę nie chodzi o jakąś kryptoreklamę konkretnych TFI, tylko o dostarczenie szerszej grupie ludzi wiarygodnej wskazówki co do konkretnych kont IKE. Ja tak przynajmniej to odbieram.

Na chwilę obecną zaobserwowałem w sieci trzy rankingi:
Analiz Online (2015), MojaPrzyszlaEmerytura.pl (2015) i dość intensywnie reklamowany przez jedno z TFI ranking Rzeczpospolitej (2014).

Najlepsi z najlepszych

Zwycięzcami ww. rankingów zostali: IKE Plus NN Investment Partners (dawne ING), KBC TFI oraz Legg Mason. Dodajmy do tego mojego ubiegłorocznego zwycięzcę Union Investment TFI i mamy pretendentów do nowego subiektywnego rankingu „best of the best”, którym chciałbym się zająć w dniu dzisiejszym.

Uwaga: Uważam, że z punktu widzenia Czytelnika ważniejsze jest zapoznanie się z konkretnymi cechami analizowanych kont, niż skupianie się na dość arbitralnie przyznawanej punktacji. Oczywiście bez punktacji nie byłoby rankingu i zabawy, ale proszę weźcie moje słowa pod uwagę. Z mojej strony oczywiście dołożyłem wszelkich starań, żeby każdą ocenę uzasadnić. Życzę miłej lektury.

Kategorie

Trudno oceniać ogólnie, każde konto ma swoje silne i słabe strony, dlatego podzieliłem ranking na kilka konkurencji: koszty, stopy zwrotu, ofertę i wygodę dla użytkownika.

Koszty

W tej kategorii będę brał pod uwagę wszelkie opłaty jakie musi ponieść klient: przy zakładaniu konta, przy prowadzeniu konta i przy jego przedwczesnym zamykaniu. To bardzo istotna cecha każdego produktu, ale ze względu na fakt, że w większości TFI koszty związane z IKE są podobne i raczej niskie, przypiszę im maksymalną wagę tylko 15/100.

W poniższej tabeli zebrałem wszystkie podstawowe koszty z jakimi może się zetknąć człowiek chcący posiadać IKE w TFI.

opłaty1Jak już napisałem niewiele jest tu do porównywania. Większość opłat wynosi ZERO i to jest kolosalna zaleta kont IKE. Niechlubne wyjątki to Union Investment i Legg Mason (po zakończeniu promocji), każące płacić sobie 400PLN za otwarcie konta. Uznałem jednak, że nie mogę odjąć za to zbyt wielu punktów ze względu na marginalny wpływ tej jednorazowej opłaty w dłuższym terminie. Warto również wspomnieć, że w większości regulaminów istnieje zapis o możliwości wprowadzeniu opłaty za wypłacenie pieniędzy przed upływem pierwszych 12 miesięcy. Przykładowo może to być 200PLN.

Czekam też na głosy oburzenia dlaczego całkowicie zignorowałem koszty zarządzania funduszami, które tak mocno są eksponowane w wielu dyskusjach nad funduszami inwestycyjnymi. Moje argumenty są następujące:

  1. Koszty zarządzania są dla klienta wirtualne, nie są pobierane z jego kieszeni i nie pomniejszają jego wkładu w inwestycję ani nie zabierają niczego na jej zakończenie. Klient tego nie widzi i bezpośrednio nie odczuwa.
  2. Koszty zarządzania są ujęte w wynikach funduszy, które zostaną ocenione osobno poniżej. Nie widzę powodu dla którego miałbym najpierw przyznawać punkty za koszty zarządzania w kategorii Koszty, a następnie pośrednio przyznawać punkty za te same koszty zarządzania w kategorii Stopy zwrotu. Nie mogę przyznawać punktów dwukrotnie za ten sam parametr.
  3. Rozumiem sytuację, w której klient mając do wyboru fundusz A z niską opłatą i fundusz A z wysoką opłatą, wybierze ten pierwszy. Z drugiej strony, wybór miedzy funduszem A z niską opłatą, a funduszem B z wysoką opłatą, jaki ma właśnie miejsce w rankingach IKE, jest dla mnie zupełnie nieoczywisty.

Kwestia zwycięstwa w kategorii Koszty jest prosta: KBC i NN Investment Partners dostają maksymalne 15pkt.

Stopy zwrotu

Ze względu na złożoność tej kategorii, trudno tu o obiektywizm. W zależności od założeń poczynionych przez analizującego wyniki rankingu będą różne. Ja zastosuję następujące uproszczenia: oceniłem tylko flagowe fundusze polskich akcji, akcji miśs, obligacji, rynku pieniężnego, pod względem osiąganych stóp zwrotu względem danego benchmarku oraz ich stabilności w przeciągu ostatnich 5 lat. Swój wybór kategorii funduszy uzasadniam tym, że mają one reprezentację w każdym z badanych TFI (poza jednym wyjątkiem) oraz ponieważ uważam, że przyszły polski emeryt powinien co do zasady w większości lokować oszczędności na rynku krajowym, w złotówkach. Jest to dla mnie najważniejsza kategoria, dlatego oceniam ją na maksymalnie 40/100 punktów.

wyniki 2010-2015(kliknij tabelkę aby powiększyć)
*opłaty w ramach NN Investement Partners są obecnie obniżone o ok.20%
**w związku z brakiem funduszu MIŚS w ofercie Legg Mason, przyznałem taką punktację jak dla najsłabszego funduszu w kategorii

<Sprostowanie:> W kategorii MIŚS, wymieniony fundusz NN Średnich i Małych Spółek nie jest oferowany w ramach konta IKE Plus. Mimo to zdecydowałem się go użyć do porównania po to żeby pokazać wyniki funduszu miśs o niższych kosztach zarządzania. Włączenie tego funduszu do porównania nie jest do końca poprawne, ale z drugiej strony nie ma też decydującego wpływu na wynik końcowy rankingu. Z tego względu zdecydowałem się nie poprawiać powyższej tabeli.

Co można napisać w skrócie o wynikach tej konkurencji? Pierwsze co rzuca mi się w oczy to przeciętne (często poniżej benchmarków) wyniki funduszy akcyjnych. Perełką jest tu fundusz małych i średnich spółek od KBC TFI. W grupie obligacji i pieniężnej poszło już nieco lepiej. Na tle grupy wybijają się fundusze dłużne KBC i Union Investments. Czy można wyciągnąć jakiś wniosek na temat relacji opłat za zarządzanie i wyników? Na pewno nie taki, że TFI z niskimi opłatami dają najlepsze stopy zwrotu. Uwaga więc na pochopne deklaracje.

Sumaryczne wyniki są następujące:

KBC TFI: 25/40
Union Investment: 21/40
NN Investment Partners: 17/40
Legg Mason: 15/40

Oferta

W tym przypadku kryteria są w miarę jasne. Oceniałem ilość funduszy w ofercie oraz ich różnorodność. Dodatkowe punkty zostały przydzielone za obecność w ofercie funduszy obligacji korporacyjnych, funduszy akcji i obligacji rynków rozwiniętych oraz wschodzących. Maksymalna punktacja 20/100.ofertaNiekwestionowanym zwycięzcą w tej kategorii został NN Investment Partners. Nie dostał maksymalnych 20 punktów, tylko dlatego, że w ofercie IKE zabrakło funduszu MIŚS (właściwie to powinienem dać tylko 16-17pkt). Jego mocną stroną są za to różnorodne fundusze dywidendowe akcji światowych. Dla bardziej zainteresowanych dodam, że nie policzyłem oddzielnie funduszy NN Perspektywa, gdyż traktuję je tylko jako jedną ze strategii inwestowania opartych o wiele funduszy. Inne TFI też takie mają, tylko się tym na pierwszej stronie nie chwalą.

Wygoda dla użytkownika

W tej kategorii rankingu chodzi o techniczne aspekty korzystania z konta. Jego „internetowość” i łatwość zakładania, łatwość wydawania dyspozycji oraz wybór zdefiniowanych modelowych programów oszczędzania takich jak np. fundusze cyklu życia. Maksymalna punktacja 15/100.investfriendlyTylko dwa konta spełniają moje oczekiwania. Pozwalają na założenie i obsługę konta bez wychodzenia z domu oraz posiadają programy automatycznie zmieniające alokację aktywów w zależności od wieku oszczędzającego. Jeżeli chodzi o Union Investment, to z niewyjaśnionej przyczyny utrzymuje konieczność wizyty w oddziale w celu założenia konta, za to oferuje trzy dobre indywidualne strategie oszczędzania. Z kolei KBC takich modelowych strategii nie posiada.


Podsumowanie i werdykt

ranking

Miejsce I: KBC TFI (link do założenia konta)

KBC TFI wygrało ten mini ranking „best of the best”, ze względu na niekwestionowanie najlepsze stopy zwrotu funduszy w różnych kategoriach. To co powinni poprawić to większe rozszerzenie oferty o rynki światowe, dając możliwość dywersyfikacji geograficznej. Brakuje również modelowych programów inwestowania, bardzo ułatwiających życie szczególnie mniej zaawansowanym inwestorom.

Miejsce II: NN Investment Partners TFI (link afiliacyjny do założenia konta)

NN Investment Partners dostało drugie miejsce, głównie dzięki najszerszej ofercie dla klienta. Z drugiej strony powinno mocno popracować nad efektywnością oferowanych inwestycji – samo obniżenie opłat za zarządzanie nie wystarczy.

Miejsce III: Union Investment TFI (link do informacji o zakładaniu konta)

Union Investment daje bardzo solidne stopy zwrotu, choć nie tak dobre jak KBC. Tylko trzecie miejsce na podium zawdzięcza bardzo przeciętnej ofercie funduszy w ramach IKE. Jest to dziwne zważywszy, że dla standardowych rachunków jest ona dużo bogatsza – spokojnie porównywalna z tą z NN Investment Partners.

Miejsce IV: Legg Mason TFI (link do założenia konta)

Chciałoby się rzec: „last but not least”. IKE Legg Mason to bardzo solidne konto, które można wszystkim spokojnie polecić. To, że w przeszłości osiągało gorsze stopy zwrotu i ma dość ograniczoną ofertę nie powoduje, że należy je skreślić.

Na koniec chciałbym podzielić się jeszcze dwiema myślami:

Po pierwsze, tegoroczne wyniki różnią się od tego co zaprezentowałem rok temu. Myślę, że jestem bardziej zadowolony z tego w jaki sposób oceniałem teraz. W zeszłym roku mocno przesadziłem z punktacjami w kategorii „zyski”. Mam poczucie, że teraz jest bardziej sprawiedliwie i rozsądnie, choć nadal jest to poczucie subiektywne.

Po drugie i na koniec, chciałbym podkreślić, że nie do końca ważne jest to w którym TFI założycie konto IKE. Najważniejsze, żeby je mieć i regularnie odkładać tam oszczędności. Zawsze będzie to lepsze niż nic, a już na pewno lepsze niż „oszczędzanie” w IKE opartych o polisy ubezpieczeniowe.

Przeczytaj ubiegłoroczny ranking: Ranking IKE 2014 – fundusze inwestycyjne

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
(Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

[FM_form id=”3″]

7 comments… add one

Leave a Comment