≡ Menu

Portfel giełdowy – reaktywacja. Cz.6: Grupa Żywiec SA

zywiec etykietyInwestycja w akcje Grupy Żywiec S.A. to powrót do konserwatywnej części portfela. Tu nie będzie liczyła się dynamika przychodów czy potencjalne, spektakularne zyski jak w przypadku Livechat, Zortrax czy CD Projekt. Tu liczą się tylko dwa słowa: STABILNA DYWIDENDA. Podobnie jak w przypadku Śnieżka S.A., głównymi kryteriami wyboru spółki była zrozumiała przeze mnie działalność, w branży wolnej od bezpośredniego wpływu polityki i zawirowań na światowych rynkach oraz przede wszystkim konsekwentne, wieloletnie wypłacanie dywidendy niezależnie od ogólnej sytuacji na giełdzie.

Wyżej wymienione kryteria, które zadecydowały o zakupie niewielkiej ilości akcji Żywiec S.A. przeważyły w zderzeniu z kontrowersyjnym wyglądem spółki od strony wskaźników.

Free float

Zacznijmy może nietypowo od Free float, gdyż mamy tu do czynienia z sytuacją wyjątkową. 98,35% akcji znajduje się w rękach dwóch akcjonariuszy: Heineken International BV oraz Harbin BV (Yunnan Ltd.). Pozostałe 1,65% pozostaje na wolnym rynku. Ta dramatycznie mała liczba, mimo wszystko przekłada się na 35tys. PLN dziennego obrotu, co jest absolutnie wystarczające dla skali mojej inwestycji.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości jest to sytuacja dyskwalifikująca, ja jednak przewrotnie uważam ją za zaletę. Tak mały free float odstrasza wszelkich graczy i spekulantów lubiących zabawy kursem. Tutaj liczy się tylko dywidenda i to jest też najwyraźniej to na czym zależy akcjonariuszom większościowym.

Zadłużenie i wypłacalność spółki

Drugim bardzo kontrowersyjnym punktem analizy będzie zadłużenie i płynność spółki. Automat na stockwatch.pl pokazuje śmieciowy rating kredytowy D, a wskaźnik Altmana równy 1,57 sugeruje, że firma ma poważne problemy finansowe. Nic tylko trzymać się z daleka. Tylko jakim cudem taka firma wypłaca za 2015r ponad 8-procentową dywidendę i robi to n-ty rok z rzędu? Spójrzmy na podstawowe dane i wskaźniki mówiące o zadłużeniu.

zywiec zadluzenie

Pierwsze co rzuca się w oczy to duże, ale utrzymujące się na tym samym poziomie zadłużenie odsetkowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne) oraz niski stan gotówki w kasie. Przekłada się to na dość wysoki poziom wskaźnika dług netto/EBITDA. Z mojego doświadczenia zarządy spółek starają się utrzymać jego wartość poniżej 2, czyli jest to wartość wysoka, ale akceptowalna. Wartość utrzymująca się na podobnym poziomie przez kilka lat jest też dla mnie argumentem uspokajającym.

Spadająca wartość Wskaźnika ogólnego zadłużenia świadczy o zmniejszającej się relacji zobowiązań do aktywów. Poziom poniżej 0,5 jest uznawany za docelowy, spółka jest więc na dobrej drodze.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego spadł gwałtownie z bardzo wysokich poziomów okolicy 2, do wartości poniżej 0,5, czyli poziomu docelowego. Jest to efektem przesunięcia pożyczki wewnątrzgrupowej (rozumiem, że chodzi o grupę Heineken) z kategorii długoterminowej do krótkoterminowej, ze względu na jej wygaśnięcie z końcem 2016r. Ciekawe z czego zostanie spłacona? Kolejnym kredytem?

Wskaźnik Current ratio jest na niepokojąco niskim poziomie. Na szczęście zapasy (materiały, produkcja w toku, produkty gotowe) są obecnie na bardzo niskim poziomie i stanowią tylko około 10% wartości aktywów obrotowych, a to one (zapasy) są na ogół mało płynną częścią majątku. Ponadto w notach objaśniających w bieżącym sprawozdaniu Zarząd uspokaja, że w razie problemów z płynnością, które obecnie nie występują, jest dostępna linia kredytowa wartości 410mlnPLN oraz program emisji obligacji o wartości 500mlnPLN.browar warka

Cashflow

Widać, że Żywiec ma niemałe zadłużenie, ale jest ono na stałe wpisane w politykę firmy i jest sposobem na finansowanie części działalności. Mimo wszystko pozostała istotna część pieniędzy pochodzi z przepływów z działalności operacyjnej. Rzućmy okiem na przepływy w ostatnich latach.

zywiec cashflow

Widać dwa charakterystyczne stałe zjawiska – wysoki cashflow operacyjny (bardzo pozytywne) oraz ujemny cashflow z działalności finansowej (wypłaty dywidend, spłata zadłużenia). Całość, wraz z wydatkami na inwestycje, niemal się bilansuje na zero. Moim zdaniem to całkiem pozytywny wizerunek.

Przychody i zyski

Wysokie przepływy z działalności operacyjnej są pochodną stabilnych przychodów i zysku. Na poniższym wykresie widać tendencję spadkową w latach 2012-2014 zatrzymaną w roku 2015 poprzez działania restrukturyzacyjne.

zywiec przychody i zyski

Najlepiej odzwierciedla to dynamika marży na działalności operacyjnej. W roku 2015, w porównaniu z rokiem ubiegłym udało się obniżyć koszty sprzedaży o około 100mlnPLN (przy minimalnie wyższych przychodach) oraz utrzymać ten sam poziom kosztów zarządu. Ze sprawozdania wynika, że Żywiec będzie koncentrował się na głównej działalności jaką jest produkcja i sprzedaż piwa. Działalność spółki transportowej (Trans-Trade-Żywiec) oraz dystrybucji bezpośredniej (Distribev) zostanie/została zlikwidowana i przekazana do firm zewnętrznych.

Dywidendy

Grupa Żywiec SA jest regularnym płatnikiem dywidend od wielu wielu lat. Gdyby nie one, nawet bym na tą spółkę nie spojrzał. Z perspektyw na rynku piwa w Polsce wynika raczej stagnacja, lub lekki spadek sprzedaży. To zjawisko będzie łagodzone przez optymalizację kosztów spółki, ale nie sądzę, żeby przełożyło się to na znaczący wzrost ceny akcji (C/Z mało atrakcyjne: 15,1). Również perspektywy rozwoju poza granicami kraju są raczej wątpliwe. A więc dywidendy są moją główną i jedyną motywacją.

zywiec dywidendy

Podobnie jak w przypadku Śnieżki S.A., spółka Żywiec dzieli się z akcjonariuszami zyskiem od ponad 10 lat, czyli „na dobre i na złe” i to daje mi nadzieję na przyszłość. Warto również zwrócić uwagę na niebagatelną stopę dywidendy, szczególnie na tle aktualnie niskich stóp procentowych w Polsce i na świecie. Z powyższej tabeli wynika, że jest ona wypłacana 2x do roku: pierwszy raz jako zaliczka na rok przyszły, drugi raz standardowo. Uważam, że stopy dywidendy rzędu 4-6% są w tej chwili nie do pogardzenia.

SWOT

żywiec

Przeczytaj także:

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 5: CD Projekt

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 4: Zortrax

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 3: LiveChat (LVC).

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 2: Śnieżka (SKA)

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 1: ropa.

 

(zdjęcia: portfelemerytalny.pl, materiały prasowe Grupa Żywiec SA)

Informacje na temat wskaźników:  findict.pl oraz sindicator.net.

[FM_form id=”3″]

Comments on this entry are closed.

 • Pingback: Portfel giełdowy - reaktywacja. Część 7 (ostatnia): Amica. Plus podsumowanie.()

 • colin

  Do Strenghts bym dorzucił program 500+ . Piszę to jak najbardziej serio.

 • Dim

  Jak na dziś zadłużenie Żywca jest około 2 miliardów gdyż zsumowanie: zadłużenia krótkoterminowego, długoterminowego i warunkowego daje tyle samo co rok temu.

  A dodać należy że trudno odebrać kaucję za butelkę gdy nie obtrąbi się płynu przy sprzedawcy lub gdy ma kiepską pamięć co do kupujących. A takich sklepów jest nie mało. Co Żywiec robi z kaucjami ? 900 000 000 butelek po 0,35 zł w sezonie no niech tylko nie odda tych 10 % już ratuje swoją płynność, potrącając te kilka groszy, ale jak musi zniechęcać sklepikarzy ??? A ci klientów. Niektórzy wolą kupić w butelce bezzwrotnej (naprawdę pytali o butelkę) czyli perłę.

  A co do portfela emerytalnego to jest dwóch udziałowców którzy są pod tą samą firmą, wystarczy jedna decyzja i : 1. Jedna spółka odsprzedaje swoje udziały drugiej 2. Resztę wykupuje się w wezwaniu przymusowym za cenę średnią z ostatniego półrocza. Może to być tak samo 550 lub 600 zł a równie dobrze 350 lub 300 zł jak ktoś będzie złośliwy dla drobnicy i pomajstruje przy kursie. Nie spełnia to kryteriów portfela emerytalnego. Prawdopodobnie jest Żywiec na giełdzie gdyż baza w ten sposób widzi zarządzanie podmiotami zależnymi. Marka ?? możee, lecz Wedel dawno się pożegnał.

  • Najwyraźniej taka polityka większościowych akcjonariuszy, żeby finansować działalność długiem, a nadwyżki zamiast obniżać to zadłużenie przeznaczać na dywidendę – zbójeckie prawo właściciela. Mi tam nie przeszkadza.

   Sytuacja z większościowym akcjonariatem utrzymuje się od kilkunastu lat. Widać, że mają w tym jakiś cel żeby istnieć na GPW i są to na pewno zbyt poważni panowie, żeby robić komuś na złość, a tym bardziej drobnicy. Akceptuję ryzyko zdjęcia spółki z giełdy.

   Portfel giełdowy nie jest moim portfelem na emeryturę, do tego służą konta IKE. Portfel giełdowy to raczej długoterminowy (kilkuletni) poligon doświadczalny, w którym obecnie trzymam niewielką część oszczędności. Akcje Żywca stanowią w nim kilka procent, więc mój poziom stresu z nimi związany wynosi zero.

   Dziękuję za komentarz i celne uwagi. Proszę czytać i dalej komentować. To zawsze daje mi do myślenia. pozdrawiam. Piotr

   • Dim

    Te około 2 mld liczę tak jak napisałem. Dodaję zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe a potem wyszukuję i dodaję zobowiązania warunkowe (pozycje pozabilansowe).
    Jakieś duże przedsiębiorstwo w swoich notach objaśniających zawarło definicję co włącza do zobowiązań warunkowych. W tamtym wypadku są to wszystkie zobowiązania wymagalne przy spełnieniu warunków, z prawdopodobieństwem realizacji wyższym od 0,5.

    Można gdybać czy masowa afera opcji na kurs walut która naraziła wiele przedsiębiorstw na duże straty w ogóle była wyszczególniana w zobowiązaniach warunkowych. Mogło się wydawać poważnym dyrektorom finansowym że prawdopodobieństwo niekorzystnego odchylenia się kursu jest mniejsze niż 0,5 i nie było wpisane do czasu w odpowiednie rubryki. A może tylko konstrukcja umów była pokracznie zawiła i sami nie wiedzieli na czym stoją.

    Zakładam że akurat Żywiec jako część międzynarodowego organizmu nie wchodzi bez głowy w taką dziecinadę i nie daje wyssać się instytucjom finansowym. Nie zmienia to faktu że zobowiązania warunkowe można różnie księgować. Moim zdaniem część zobowiązań pewnych na 100 % tez można zaksięgować z prawdopodobieństwem powyżej 0,5. To zleży od konstrukcji umów między stronami. Według mnie zobowiązania pozabilansowe w minionym roku bardzo spuchły. Suma jest ta sama. Zmalały długoterminowe. Więc z tego można sądzić (bo teraz tego nie pamiętam) że krótkoterminowe pozostały mniej więcej na tym samym poziomie.

 • francuz

  masz lub planujesz może inwestycje w jakąś ze spółek która przeszłaby selekcję Buffeta wg poniższej analizy?
  https://strefainwestorow.pl/artykuly/20160321/12-polskich-spolek-ktorymi-moglby-zainteresowac-sie-warren-buffett

  • Z tego zestawienia poważnie zastanawiałem się nad Novitą, ale nie wiem czy kupię. Póki co mam już pełny portfel i zero wolnej gotówki.