≡ Menu

Portfel giełdowy – reaktywacja. Cz.6: Grupa Żywiec SA

zywiec etykietyInwestycja w akcje Grupy Żywiec S.A. to powrót do konserwatywnej części portfela. Tu nie będzie liczyła się dynamika przychodów czy potencjalne, spektakularne zyski jak w przypadku Livechat, Zortrax czy CD Projekt. Tu liczą się tylko dwa słowa: STABILNA DYWIDENDA. Podobnie jak w przypadku Śnieżka S.A., głównymi kryteriami wyboru spółki była zrozumiała przeze mnie działalność, w branży wolnej od bezpośredniego wpływu polityki i zawirowań na światowych rynkach oraz przede wszystkim konsekwentne, wieloletnie wypłacanie dywidendy niezależnie od ogólnej sytuacji na giełdzie.

Wyżej wymienione kryteria, które zadecydowały o zakupie niewielkiej ilości akcji Żywiec S.A. przeważyły w zderzeniu z kontrowersyjnym wyglądem spółki od strony wskaźników.

Free float

Zacznijmy może nietypowo od Free float, gdyż mamy tu do czynienia z sytuacją wyjątkową. 98,35% akcji znajduje się w rękach dwóch akcjonariuszy: Heineken International BV oraz Harbin BV (Yunnan Ltd.). Pozostałe 1,65% pozostaje na wolnym rynku. Ta dramatycznie mała liczba, mimo wszystko przekłada się na 35tys. PLN dziennego obrotu, co jest absolutnie wystarczające dla skali mojej inwestycji.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości jest to sytuacja dyskwalifikująca, ja jednak przewrotnie uważam ją za zaletę. Tak mały free float odstrasza wszelkich graczy i spekulantów lubiących zabawy kursem. Tutaj liczy się tylko dywidenda i to jest też najwyraźniej to na czym zależy akcjonariuszom większościowym.

Zadłużenie i wypłacalność spółki

Drugim bardzo kontrowersyjnym punktem analizy będzie zadłużenie i płynność spółki. Automat na stockwatch.pl pokazuje śmieciowy rating kredytowy D, a wskaźnik Altmana równy 1,57 sugeruje, że firma ma poważne problemy finansowe. Nic tylko trzymać się z daleka. Tylko jakim cudem taka firma wypłaca za 2015r ponad 8-procentową dywidendę i robi to n-ty rok z rzędu? Spójrzmy na podstawowe dane i wskaźniki mówiące o zadłużeniu.

zywiec zadluzenie

Pierwsze co rzuca się w oczy to duże, ale utrzymujące się na tym samym poziomie zadłużenie odsetkowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne) oraz niski stan gotówki w kasie. Przekłada się to na dość wysoki poziom wskaźnika dług netto/EBITDA. Z mojego doświadczenia zarządy spółek starają się utrzymać jego wartość poniżej 2, czyli jest to wartość wysoka, ale akceptowalna. Wartość utrzymująca się na podobnym poziomie przez kilka lat jest też dla mnie argumentem uspokajającym.

Spadająca wartość Wskaźnika ogólnego zadłużenia świadczy o zmniejszającej się relacji zobowiązań do aktywów. Poziom poniżej 0,5 jest uznawany za docelowy, spółka jest więc na dobrej drodze.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego spadł gwałtownie z bardzo wysokich poziomów okolicy 2, do wartości poniżej 0,5, czyli poziomu docelowego. Jest to efektem przesunięcia pożyczki wewnątrzgrupowej (rozumiem, że chodzi o grupę Heineken) z kategorii długoterminowej do krótkoterminowej, ze względu na jej wygaśnięcie z końcem 2016r. Ciekawe z czego zostanie spłacona? Kolejnym kredytem?

Wskaźnik Current ratio jest na niepokojąco niskim poziomie. Na szczęście zapasy (materiały, produkcja w toku, produkty gotowe) są obecnie na bardzo niskim poziomie i stanowią tylko około 10% wartości aktywów obrotowych, a to one (zapasy) są na ogół mało płynną częścią majątku. Ponadto w notach objaśniających w bieżącym sprawozdaniu Zarząd uspokaja, że w razie problemów z płynnością, które obecnie nie występują, jest dostępna linia kredytowa wartości 410mlnPLN oraz program emisji obligacji o wartości 500mlnPLN.browar warka

Cashflow

Widać, że Żywiec ma niemałe zadłużenie, ale jest ono na stałe wpisane w politykę firmy i jest sposobem na finansowanie części działalności. Mimo wszystko pozostała istotna część pieniędzy pochodzi z przepływów z działalności operacyjnej. Rzućmy okiem na przepływy w ostatnich latach.

zywiec cashflow

Widać dwa charakterystyczne stałe zjawiska – wysoki cashflow operacyjny (bardzo pozytywne) oraz ujemny cashflow z działalności finansowej (wypłaty dywidend, spłata zadłużenia). Całość, wraz z wydatkami na inwestycje, niemal się bilansuje na zero. Moim zdaniem to całkiem pozytywny wizerunek.

Przychody i zyski

Wysokie przepływy z działalności operacyjnej są pochodną stabilnych przychodów i zysku. Na poniższym wykresie widać tendencję spadkową w latach 2012-2014 zatrzymaną w roku 2015 poprzez działania restrukturyzacyjne.

zywiec przychody i zyski

Najlepiej odzwierciedla to dynamika marży na działalności operacyjnej. W roku 2015, w porównaniu z rokiem ubiegłym udało się obniżyć koszty sprzedaży o około 100mlnPLN (przy minimalnie wyższych przychodach) oraz utrzymać ten sam poziom kosztów zarządu. Ze sprawozdania wynika, że Żywiec będzie koncentrował się na głównej działalności jaką jest produkcja i sprzedaż piwa. Działalność spółki transportowej (Trans-Trade-Żywiec) oraz dystrybucji bezpośredniej (Distribev) zostanie/została zlikwidowana i przekazana do firm zewnętrznych.

Dywidendy

Grupa Żywiec SA jest regularnym płatnikiem dywidend od wielu wielu lat. Gdyby nie one, nawet bym na tą spółkę nie spojrzał. Z perspektyw na rynku piwa w Polsce wynika raczej stagnacja, lub lekki spadek sprzedaży. To zjawisko będzie łagodzone przez optymalizację kosztów spółki, ale nie sądzę, żeby przełożyło się to na znaczący wzrost ceny akcji (C/Z mało atrakcyjne: 15,1). Również perspektywy rozwoju poza granicami kraju są raczej wątpliwe. A więc dywidendy są moją główną i jedyną motywacją.

zywiec dywidendy

Podobnie jak w przypadku Śnieżki S.A., spółka Żywiec dzieli się z akcjonariuszami zyskiem od ponad 10 lat, czyli „na dobre i na złe” i to daje mi nadzieję na przyszłość. Warto również zwrócić uwagę na niebagatelną stopę dywidendy, szczególnie na tle aktualnie niskich stóp procentowych w Polsce i na świecie. Z powyższej tabeli wynika, że jest ona wypłacana 2x do roku: pierwszy raz jako zaliczka na rok przyszły, drugi raz standardowo. Uważam, że stopy dywidendy rzędu 4-6% są w tej chwili nie do pogardzenia.

SWOT

żywiec

Przeczytaj także:

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 5: CD Projekt

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 4: Zortrax

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 3: LiveChat (LVC).

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 2: Śnieżka (SKA)

Portfel giełdowy – reaktywacja. Część 1: ropa.

 

(zdjęcia: portfelemerytalny.pl, materiały prasowe Grupa Żywiec SA)

Informacje na temat wskaźników:  findict.pl oraz sindicator.net.

[FM_form id=”3″]

7 comments… add one

Leave a Comment