≡ Menu

Portfele IKE Arka/IKE Unikorona 08.2014

Minął pierwszy miesiąc od czasu powrotu do oszczędzania na emeryturę. Miałem chwilę czasu, żeby krytycznie przyjrzeć się składowi portfeli, ale nie robiłem jeszcze żadnych zmian. Mam kilka pomysłów, które mam nadzieję zrealizować jeszcze we wrześniu.

Portfel IKE Unikorona

IKE Unikorona 08.2014

Moim pomysłem na śledzenie portfeli IKE jest przede wszystkim obserwacja ich zachowania w krótkim i długim terminie na tle innych funduszy z danej kategorii. *W ostatniej kolumnie prezentuję aktualne miejsce danego funduszu w zestawieniu Money.pl, biorąc pod uwagę jego 36-miesięczną stopę zwrotu. W tym miesiącu widać ewidentnie słabsze miejsce UniAkcje MISS, który kiepsko sobie radzi na tle konkurencji (również za ostatnie 12 i 24 miesiące). Będzie on pierwszym kandydatem do zmiany albo przynajmniej redukcji, również biorąc pod uwagę stosunek stopy zwrotu do poziomu ryzyka jakie niosą ze sobą akcje małych spółek.

Pełne zestawienie funduszy na stronie Money.pl można znaleźć w tym miejscu.

Portfel IKE Arka

IKE Arka 08.2014

 W przypadku portfela IKE Arka do odstrzału pójdzie fundusz akcji krajowych Arka Akcji, wyraźnie odstający in minus od pozostałych.

Pomysły na kolejne miesiące

Samo regularne publikowanie tabelek ze stopą zwrotu za ostatni miesiąc mogłoby być nudne. Postanowiłem więc zrobić małe zawody. Fundusz IKE Unikorona będzie reprezentował męskie, ryzykowne podejście do inwestycji (70% funduszy akcji), natomiast portfel IKE Arka będzie „damski” – bardziej zachowawczy (50% funduszy akcji). Konwersje już we wrześniu.

Oczywiście, jeżeli będziemy mieli na rynku znaczącą poprawę sytuacji i zaczniemy się wspinać po ścianie strachu, wtedy w obu portfelach akcje będą redukowane. Nie zamierzam testować teorii o uśrednianiu cen w skali 30 lat. Myślę, że sensowna konwersja w zależności od miejsca cyklu koniunkturalnego jest potrzebna co parę lat.

Nie jestem jeszcze przekonany jak prezentować bezwzględne wartości portfeli, ponieważ szczególnie w początkowym okresie są one determinowane przed wszystkim przez wielkość wpłat, a w mniejszym stopniu przez zysk. Zobaczymy, może znajdę jakiś dobry sposób.

[FM_form id=”3″]

0 comments… add one

Leave a Comment