≡ Menu

Portfele IKE – pierwsza reorganizacja

W poprzednim wpisie zapowiadałem, że moje portfele IKE czeka zasłużona reorganizacja. W związku z tym, przyjrzałem się na nowo ich składowi i dokonałem pewnych zmian. Dotychczasowy kształt portfeli był krótko mówiąc zbyt przypadkowy. Teraz chciałbym, żeby był w całości oparty o pewne założenia i zasady.

Po pierwsze, moje fundusze powinny inwestować w papiery krajowe, ponieważ nie znam się na rynkach zagranicznych i nie mam czasu ich śledzić. Po drugie, moje fundusze powinny były osiągać przyzwoite stopy zwrotu na tle rynku w latach poprzednich. Po trzecie, wymyśliłem sobie małe zawody, w których agresywny portfel Unikorona zawierający 70% akcji zmierzy się z konserwatywnym portfelem Arka (40% akcji). Wstępnie zakładam czas trwania zawodów na 1-2 lata, chyba że gwałtownie zacznie się zmieniać koniunktura na rynku i trzeba będzie uciekać z rynku akcji. W związku z tym struktura portfeli ma się kształtować następująco:

Agresywny Portfel Unikorona:

50% UniAkcje Dywidendowy

Ten fundusz wybrałem z tego względu, że jestem święcie przekonany o słuszności strategii długoterminowego inwestowania w spółki regularnie wypłacające dywidendę. Jak pokazuje poniższe porównanie indeksu dywidendowego WIGdiv z WIG20 o który oparte jest większość uniwersalnych funduszy akcji, spółki dywidendowe radzą sobie zauważalnie lepiej.

WIGdivWIG20

20% UniAkcje MISS

Poprzednio pisałem, że będę chciał usunąć bądź zredukować wagę tego funduszu w portfelu, ze względu na jego słabsze zachowanie na tle innych podobnych funduszy. Dlaczego został? Ponieważ uważam, że WIG250 mocno oberwał w ostatnich miesiącach i ma większy potencjał wzrostu niż WIG20 (jest to założenie optymistyczne i wciąż ryzykowne patrząc na Rosję i Ukrainę)

20% UniKorona Obligacje

Fundusz od dłuższego czasu zachowuje się bardzo dobrze, tak jak zresztą polskie obligacje. Na tle reszty Europy stojącej cały czas na skraju recesji Polska ze swoim 3,3% PKB jest zieloną wyspą, a nasze obligacje są cały czas bardzo popularne. Dodatkowo czekają nas kolejne cięcia stóp procentowych, co może przełożyć się na lepszy wynik tego typu funduszy.

10% UniKorona Pieniężny

Mój ulubiony fundusz bezpiecznej alokacji. Dziś w mbanku widziałem stopę zwrotu za ostatni rok powyżej 5%, co biorąc pod uwagę zerową inflację i 3% lokaty w bankach jest super wynikiem.

Konserwatywny Portfel Arka

40% Arka BZWBK Obligacji Korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to jedna z ciekawszych opcji inwestowania dających wyższą stopę zwrotu w zamian za wyższe niż w przypadku obligacji skarbowych ryzyko. Patrząc na zachowanie się tego funduszu oraz np. ING Globalny Długu Korporacyjnego z portfela giełdowego, widać że są w pewien sposób skorelowane z rynkami akcji jeżeli chodzi o momenty załamania rynku, ale w dłuższym terminie nieprzerwanie idą do góry.

20% Arka BZWBK Obligacji Skarbowych

40% Arka BZWBK Akcji

Klasyczny fundusz polskich akcji oparty głównie o duże firmy z WIG20. Niestety kiepsko radzący sobie na tle konkurencji. Wszedł w skład portfela, ponieważ mimo wszystko powinien przynieść wyższy zysk niż obligacje. Chciałbym dalej dywersyfikować swój portfel, ale z przykrością muszę stwierdzić, że na rynku krajowym BZWBK nie daje mi zbyt wielkiego wyboru, a inwestowanie np. w fundusz akcji tureckich byłoby czystą spekulacją.

Kształt i podział tego portfela pokazuje słabość funduszy BZWBK. Po prostu nie ma z czego wybierać, a wyniki funduszy są często poniżej średniej. Jeżeli nie będę w stanie osiągnąć stopy zwrotu 10% na rok, poważnie zastanowię się nad przeniesieniem tego IKE do innej firmy.

[FM_form id=”3″]

3 comments… add one

Leave a Comment