≡ Menu

Portfele IKE – aktualizacja 2/2016

euro-870765_640Jeżeli jesteście czytelnikami bloga z dłuższym stażem to na pewno pamiętacie moje nastawienie do rynków akcji z pierwszej połowy zeszłego roku. Myślałem wtedy, że wzrosty na giełdzie będą kontynuowane za sprawą dobrej koniunktury w polskiej gospodarce, a ja zacznę redukować akcje w portfelach dopiero pod koniec roku. Jak to zwykle bywa na giełdzie stało się inaczej, za sprawą wydarzeń w polskiej polityce oraz bessy na rynkach wschodzących, do których wciąż niestety jesteśmy zaliczani.

Jeżeli chodzi o „stary” portfel giełdowy to (patrz wpis „Coś się kończy coś się zaczyna„) niespodziewanie spieniężyłem go na przełomie jesieni i zimy na cele mieszkaniowe, natomiast portfele IKE dotrwały w niezmienionym składzie aż do stycznia br. zaliczając niedużą roczną stratę.

W ostatnim wpisie na temat portfeli IKE (25 stycznia) pisałem, że straciłem nadzieję na istotne wzrosty na naszej giełdzie wskazując szereg czynników politycznych i gospodarczych w Polsce i zagranicą, które nie wróżą hossy, a raczej przeciwnie – spadki. Dla przypomnienia jednym zdaniem: wysokie wyceny spółek na rynkach rozwiniętych, planowane podwyżki stóp procentowych w USA, ochłodzenie gospodarcze w Chinach, słaba kondycja gospodarek Rosji i Ukrainy, Brexit?, nieprzewidywalna sytuacja w polskiej polityce, kryzys imigracyjny w Europie. Z tego też względu zredukowałem poziom funduszy akcji do 30% (UI) oraz do zera (NN).

Czy patrząc na ostatnie miesiące nieśmiałych wzrostów pomyliłem się? Uważam, że nie. Sytuacja w długim terminie, moim zdaniem, nie zmieniła się, a ja nie zamierzam łapać krótkoterminowych górek i dołków na rynku. Jedyne co mogłoby popchnąć naszą giełdę znacząco do góry to jakaś niespodziewana poprawa sytuacji w Chinach i generalnie na rynkach wschodzących, połączona z hossą na surowcach. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza? – pytam siebie i Was.

Aktualny skład portfeli IKE przedstawia się następująco:

IKE Union Investment

UI IKE wyniki 2_2016

stan konta UI po Ikw 2016

IKE Plus NN Investment Partners

NN IKE tabelka 2_2016_1

stan konta NN po Ikw 2016

Polecam inwestowanie na emeryturę za pośrednictwem tych dwóch kont. Więcej na ich temat znajdziesz min. we wpisie: Najlepsze IKE 2015 w TFI – przegląd zwycięzców rankingów

Portfela NN nie ma co komentować – przy niskich stopach procentowych przypomina on zachowaniem raczej przeciętną lokatę bankową, niż fundusze inwestycyjne. Niech tak chwilowo zostanie, poczekam na jakąś gwałtowną zmianę na rynku, która wyrwie go z tego monotonnego trendu bocznego.

Jeżeli chodzi o portfel UI, to oba fundusze akcyjne ładnie odbiły rosnąc o około 9% w skali ostatnich 3 miesięcy. Jest to dla mnie zachowanie krótkoterminowe i dlatego absolutnie nie zamierzam miotać się teraz w drugą stronę zwiększając ich udział w portfelu. Mogę zmienić zdanie, jeżeli nagle zmieni się fundamentalna sytuacja na rynkach, a na to się na razie nie zanosi. Moja dewiza: lepiej mało zarobić, niż dużo stracić.

Pisząc posty o aktualizacji portfeli nie chciałbym się ograniczać tylko do lakonicznych stwierdzeń na temat ich aktualnego stanu. Przy okazji postanowiłem więc przemycić trochę wartości merytorycznych:) Dziś pokażę co siedzi w środku subfunduszu UniAkcje Dywidendowy, tak jak to zrobiłem z UniLokatą w tym wpisie na temat jego promocji.

UniAkcje Dywidendowy – między Polską, a Turcją

Z informacji zawartych w jednym z podstawowych dokumentów funduszu – Karcie Subfunduszu – wynika, że zarządzający inwestują minimum 60% udziałów w akcje i instrumenty pochodne, a pozostałe 40% lub mniej w instrumenty dłużne, pieniężne i inne bezpieczniejsze lokaty. Aktualny skład portfela (na podstawie Rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu za 2015r) wygląda następująco:

UniAkcje Dywidendowy_skład

W tym: 31,49% to akcje tureckie, 9,48% akcje austriackie, 7,2% akcje notowane na giełdzie w Pradze. Pozostałe 48,72% to akcje polskie.

UniAkcje Dywidendowy_skład_kraje

Zupełnie nie znam się na akcjach tureckich czy czeskich, ale wśród akcji polskich rozpoznaję takie dobre spółki dywidendowe jak: Asseco, Budimex, Kęty, PCC Rokita, Sanok, Robyg czy Wielton. Są też kontrowersyjne: KGHM, Energa oraz banki: Handlowy i Pekao, ale warto zauważyć, że ich procentowy udział jest mniejszy niż tych „małych i średnich” spółek.

Dzięki tak wysokiemu zaangażowaniu w akcje, fundusz urósł o niemal 10% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Mimo wszystko jednak dziwię się zarządzającym, czemu pod koniec 2015r nie redukowali udziałów akcji w kierunku dozwolonych 60%, chyba że zrobili to właśnie niedawno, na lokalnej górce, na koniec pierwszego kwartału. Wiadomo, że fundusz akcyjny musi inwestować w akcje w każdych czasach, ale może warto by ten margines bezpieczeństwa wykorzystać?

UniAkcje Dywidendowy radzi sobie nieźle na tle bliźniaczych Unikorona Akcje i UniAkcje: Turcja co widać na poniższym wykresie.

fundusze akcji UI_porównanie12M

wykres pochodzi z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku

Akcje tureckie nadają kursowi jednostki funduszu dynamiki (niestety w obu kierunkach), natomiast akcje polskich spółek stabilizują portfel. Podtrzymuję opinię, że to w tej chwili najlepszy wybór z funduszy akcyjnych dostępnych w ofercie Union Investment IKE – oprócz zmiany cen akcji, na wartość jednostki UniAkcje Dywidendowy mają wpływ dywidendy wypłacane przez spółki funduszowi – to jego duży atut. Nie zdecydowałbym się na inwestycję w samą Turcję, ze względu na nieobliczalność tamtego rynku i kompletny brak jego znajomości, najlepszy byłby fundusz dywidendowy oparty w 100% o małe polskie spółki.

Siedzę więc sobie na bezpiecznej pozycji, ale nic nie kupuję, ponieważ wszystko inwestuję w urządzanie nowego mieszkania. Na dodatek postanowiłem sprzedać również aktualne mieszkanie. Mając do wyboru spory, zmiennie oprocentowany kredyt i mieszkanie na wynajem oraz brak kredytu i brak mieszkania na wynajem, wybrałem to drugie. Utwierdziłem się w przekonaniu, że długi trzeba jak najszybciej ucinać, choćby były tak atrakcyjnie oprocentowane jak kredyty hipoteczne obecnie. Nic nie trwa wiecznie, więc stopy procentowe pójdą w górę, a wtedy nie będzie już tak super. Urządzę mieszkanie, sprzedam mieszkanie, spłacę kredyt, wyjdę na zero i gdzieś w przyszłym roku zacznę ponownie wpłaty na IKE.

Zwróćcie uwagę, że takie zawieszenie regularnych wpłat nie musi oznaczać niczego złego (szczególnie, że konstrukcja IKE w funduszach to umożliwia). Na emeryturę trzeba oszczędzać na różne sposoby i każdy z nich jest dobry. Na pewno jednym z nich jest szybsza spłata długoterminowych zobowiązań.

[FM_form id=”3″]

3 comments… add one

Leave a Comment