≡ Menu

Portfele IKE – podsumowanie I kw. 2015

W ostatnim wpisie podsumowałem stan portfela giełdowego za marzec. Dzisiaj pora na aktualizację portfeli IKE. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem aktualizacje te będę publikował kwartalnie. Myślę, że to lepszy okres niż miesięczny, ze względu na bardzo długi termin inwestycji (jeszcze 25 lat). Ci z Was, którzy czytali moje wpisy z zeszłego roku, doczekali się również premiery ING IKE w moim portfelu, które zastąpiło IKE Arka BZWBK.

Na początek kilka słów o sposobie prezentacji danych.

Po pierwsze, prezentuję aktualny procentowy skład portfela. Chodzi o to, żeby pokazać moje aktualne nastawienie do ryzyka w zależności od sytuacji na rynku. Później, drugim czynnikiem będzie przybliżający się termin wypłaty środków – wiek 60 lat. Dla przykładu, po pięćdziesiątce, skład mojego portfela będzie wyraźnie bardziej konserwatywny niż obecnie.

Po drugie, kontroluję wyniki swojego konta IKE w odniesieniu do krzywej zysku zakładającej 8% zwrotu rocznie oraz pewien poziom miesięcznych wpłat  (w moim przypadku 10% pensji). W zależności od moich wyników w średnim terminie, podejmuję decyzje o zmianie składu portfela, lub zmianie TFI prowadzącego konto IKE (w przypadku bardzo niesatysfakcjonujących na tle rynku wyników).

Dane do wykresu uzyskałem korzystając z kalkulatora systematycznego oszczędzania na Bankier.pl.

 

IKE Union Investment

 

Mój portfel IKE składa się w 71% z funduszy akcji i w 29% z bardziej konserwatywnych inwestycji. Uważam, że taki skład jest w tej chwili dla mnie adekwatny ze względu na: horyzont inwestycji (25 lat), miejsce w cyklu ekonomicznym (środek albo powolny schyłek hossy w Polsce), oraz moją tolerancję ryzyka.

Unikorona Ikw 2015 tabelka

Miniony kwartał był bardzo udany. Tak jak w portfelu giełdowym, tak i tutaj mocno urosły małe i średnie spółki (UniAkcje Małych i Średnich Spółek). Bardzo satysfakcjonująco wygląda również zwrot z UniAkcje Dywidendowy. W nadchodzącym kwartale być może zamienię miejscami wagi funduszy obligacji i pieniężnego. Zastanawiam się również nad przesunięciem 10% ze spółek dywidendowych na MISS ze względu na ich największy w tej chwili potencjał wzrostu.

 
Wyniki vs benchmark

 

Unikorona Ikw. 2015

Wyniki przedstawione na wykresie powyżej różnią się nieco od tych prezentowanych w zeszłym roku. Różnica wynika z faktu, że mój nowy cel zakłada nieco wyższe wpłaty niż poprzednio. Myślę, że jest szansa dogonić ten nowy benchmark jeszcze w tym roku.


IKE ING Plus

 

To konto (mojej żony) jest wynikiem wypłaty transferowej z IKE Arka BZWBK na początku tego roku. Mój wybór był bezpośrednim efektem sporządzonego w listopadzie zestawienia najlepszych IKE – funduszy inwestycyjnych.

Przeczytaj: Ranking IKE w funduszach inwestycyjnych 2014.

Wygląd portfela przedstawia się następująco:

ING Ikw. 2015 tabelka

Wyniki portfela za pierwsze trzy miesiące są bardzo dobre, ale nie da się ukryć, że jego kształt jest co najmniej chaotyczny. Myślę, że zgodnie z poprzednimi założeniami będzie to portfel bardziej konserwatywny, więc będzie stanowił mieszankę planu Perspektywa 2040 oraz funduszu pieniężnego. Zmiany – wkrótce.

Plan Perspektywa 2040 to jeden z dostępnych modelowych planów oszczędzania (za które zresztą przyznawałem dodatkowe punkty w rankingu), pozwalający jednym przelewem umieścić środki w kilku zdefiniowanych funduszach naraz. Plan 2040 składa się obecnie z około 60% funduszy akcyjnych i 40% funduszy dłużnych, jest więc umiarkowanie agresywny. W miarę przybliżania się roku 2040 waga funduszy dłużnych będzie rosła, aż do 90%.

Tą chwilową agresywność będę równoważył dodatkowym funduszem pieniężnym ważącym 10-20% całego portfela.

 
Wyniki vs benchmark

 
ING Ikw. 2015

Na powyższym wykresie widać jeszcze większą różnicę niż w przypadku Union Investment. Oprócz wymienionej już przyczyny w postaci zwiększonej wysokości miesięcznej wpłaty, gorsze wyniki odzwierciedlają słabe zachowanie się TFI BZWBK (przyczyna wypłaty transferowej).

Podsumowując

 

Jestem bardzo zadowolony, że od sierpnia 2014 wróciłem do regularnych comiesięcznych wpłat na oba IKE. Jest to pierwszy przelew, który robię po wpłynięciu pensji.

Wyników ING IKE Plus nie oceniam, będzie na to czas pod koniec roku. Na razie jestem zadowolony ze zmiany pod kątem interfejsu do zarządzania kontem oraz możliwości korzystania z modelowego funduszu.

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment

Następny wpis:

Poprzedni wpis: