≡ Menu

UniLokata PLUS – do 350zł premii w 100 dni. Również dla firm.

calculator-1232804_640Na początku lutego wrzuciłem na Facebooka informację o interesującej promocji funduszu pieniężnego UniLokata. Właśnie doczekaliśmy się jej nowej odsłony. Szczerze mówiąc, zazwyczaj nie interesuję się promocjami produktów finansowych, ze względu na ich krótkoterminową atrakcyjność i fakt, że rzadko kiedy są darmowe (w najlepszym przypadku oddajemy nasze dane osobowe). Czasami jednak, naprawdę rzadko, trafia się jedna perełka nad którą warto się pochylić. Uważam, że tak jest właśnie w przypadku „UniLokata PLUS 1% więcej” i dziś w związku z przedłużeniem promocji do końca maja chciałbym ją opisać bardziej szczegółowo.

Gwoli wyjaśnienia informuję, że wpis nie jest sponsorowany i powstał z mojej własnej nieprzymuszonej chęci podzielenia się z Wami tą ciekawą ofertą. Zysk jaki osiągnę to przede wszystkim wasza wiedza na temat funduszu UniLokata oraz ewentualnie parę złotych z linków afiliacyjnych, które potrzebuję na dalszy rozwój bloga.

Produkt

Bazą promocji „UniLokata PLUS 1% więcej” jest fundusz pieniężny
Union Investment TFI: UniLokata. Jest to drugi, po flagowym Unikorona Pieniężny, fundusz tego TFI inwestujący w relatywnie bezpieczne, krótkoterminowe papiery dłużne. Jak wygląda struktura portfela tego funduszu?

Z polityki inwestycyjnej opisanej w Karcie Subfunduszu wynika, że pieniądze inwestorów lokowane są w przynajmniej 70% w: krótkoterminowe papiery skarbowe i polskie obligacje korporacyjne z okresem wykupu poniżej jednego roku lub których oprocentowanie jest ustalane dla okresu krótszego niż rok. Pozostałe 30% to inne kategorie instrumentów dłużnych. Co wynika z tej krótkoterminowości papierów? Bardzo niska zmienność wartości jednostki funduszu. Spójrzcie na poniższy wykres jako dowód:

unilokata plus 36M(Żródło: Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku)

Zaglądając do raportu finansowego subfunduszu za rok 2015 widzimy w jego portfelu: listy zastawne dwóch dużych polskich banków hipotecznych z kilkuletnim terminem wykupu (17,92%) oraz dłużne papiery wartościowe (81,41%), w tym: obligacje Skarbu Państwa (5,68%) oraz obligacje korporacyjne (75,73%) takich podmiotów jak: PGNiG, PEKAO, BGK, BOŚ, BGŻ, ENEA, ENERGA. Warto zwrócić uwagę, że obligacje te są bardzo mocno rozdrobnione i udział pojedynczych pozycji nie przekracza 3-4% portfela, za wyjątkiem PGNiG (6,4%) oraz że są to duże, solidne firmy nie mające problemów z wypłacalnością.

unilokata portfel 2015Podsumowując, fundusz należy do kategorii niskiego ryzyka, ale nie zerowego jak w przypadku lokaty bankowej. Gdyby nagle zbankrutował jeden z dłużników, wartość jednostki funduszu mogłaby spaść nawet o kilka procent. Prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest jednak bardzo małe. Z niewielkim ryzykiem inwestycyjnym idzie w parze nieduża stopa zwrotu funduszu, w skali roku porównywalna z oprocentowaniem niektórych lokat i kont oszczędnościowych.

Więcej na temat funduszy pieniężnych we wpisie:
Fundusze pieniężne to nie lokata.

Zachęcam do samodzielnego przeczytania dokumentu Karta Inwestora na stronie TFI oraz przejrzenia pierwszych kilku stron sprawozdania finansowego 2015 (LINK). To dużo lepsza nauka, niż czytanie przygotowanych informacji na blogu. Naprawdę polecam!

Promocja podstawowa, czyli dodatkowe 1% netto w 100 dni (3,65% netto w skali roku)

Żeby otrzymać taki dodatkowy bonus do standardowego wyniku osiągniętego przez fundusz należy:

wariant dla klientów indywidualnych:

 • nie być dotychczasowym klientem Union Investment
 • zarejestrować się przy użyciu formularza dostępnego na stronie unilokataplus.pl
 • do 31.05.16 wpłacić na utworzony rejestr w TFI kwotę 10 000 PLN
  lub 100 000 PLN
 • opcjonalnie wpłacić dodatkowe pieniądze na rejestr UniLokaty lub innych subfunduszy dostępnych na platformie online Union Investment
  (w jakim celu? o tym w dalszej części tekstu)
 • nie wycofywać wpłaconych pieniędzy z promocyjnego rejestru przed 08.09.16 (100 dni jest liczone dopiero od 1 czerwca); jeżeli to zrobimy, stracimy promocyjny bonus
 • zmieścić się w liczbie pierwszych X klientów (żeby sprawdzić ilu przeczytaj koniecznie Regulamin Promocji)

wariant dla firm:

 • nie być (jako firma) dotychczasowym klientem Union Investment
 • zarejestrować się przy użyciu formularza dostępnego na stronie unilokataplus.pl (w prawym górnym rogu strony przełącz się na ofertę dla firm)
 • do 31.05.16 wpłacić na utworzony rejestr w TFI kwotę inną niż w przypadku klientów indywidualnych (sprawdź jaką czytając Regulamin Promocji dla firm)
 • opcjonalnie wpłacić dodatkowe pieniądze na rejestr UniLokaty lub innych subfunduszy dostępnych na platformie online Union Investment
  (w jakim celu? o tym w dalszej części tekstu)
 • nie wycofywać wpłaconych pieniędzy z promocyjnego rejestru przed 08.09.16 (100 dni jest liczone od 1 czerwca); jeżeli to zrobimy, stracimy promocyjny bonus
 • zmieścić się w liczbie pierwszych 200 klientów-firm

To jeszcze nie wszystko. W dodatkowej promocji „Polecaj UniLokata PLUS 1% więcej” możesz otrzymać kolejne
2,5% netto w 100 dni (9,12% netto w skali roku)

Dla osób (firm), które skorzystają z wyżej opisanej podstawowej promocji, istnieje możliwość uzyskania po ekstra 0,5% netto od każdej osoby/firmy (maksymalnie pięć osób/firm), które za naszym poleceniem wezmą udział w promocji i spełnią jej warunki (nowy klient, rejestracja, wpłata identyczna jak nasza:
10 000/100 000/50 000PLN do 31.05.2016, brak wypłaty środków przed 08.09.2016). Jeżeli mamy zamiar polecić promocję więcej niż jednej osobie, musimy wpłacić kwotę równą co najmniej sumie wpłat jakich dokonają osoby polecone.

No dobra, ale ile to kosztuje?

TFI znane są z tego, że pobierają ciężkie opłaty manipulacyjne przy zakupie jednostek funduszy. Krytykowane są również zbyt wysokie opłaty za zarządzanie. Jak jest w tym przypadku?

Zakup jednostek subfunduszu UniLokata (i innych) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, do którego zapiszesz się wypełniając formularz jest całkowicie darmowy – opłata dystrybucyjna wynosi okrągłe zero. Z kolei opłata za zarządzanie dla UniLokaty wynosi aktualnie 0,96% w skali roku i jest jak zwykle wliczona w cenę jednostki. Nasz zysk liczony jako iloraz wartości jednostki na końcu i na początku inwestycji nie jest o nią uszczuplany.

Przy okazji opłat, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem jednostek innych TFI bez opłat manipulacyjnych przeczytajcie wpis:
Fundusze inwestycyjne bez opłat AD 2015

Ile można zarobić i dlaczego moim zdaniem warto?

Na koniec należy się podsumowanie. Spróbuję na przykładach policzyć ile można zarobić i uzasadnić moją generalnie pozytywną opinię o tej promocji.

Przykład 1: promocja podstawowa

Wpłata (26 kwietnia): 10 000PLN

Czas trwania inwestycji: do 8 września; 135 dni

Przewidywana stopa zwrotu funduszu w tym okresie: 0,5%

Promocyjny bonus: 1% (100PLN)

Wpłacając 10 000PLN, po 135 dniach będziemy mieli na rejestrze jednostki warte 10000*(1+0,005)+100=10150 PLN (1,5% brutto zysku)

Odnosząc to do skali rocznej: 10000PLN + (365dni/135dni)*150PLN=10405PLN
(4,05% brutto zysku)

4,05% rocznie – na jakiej lokacie można dziś tyle dostać?

 

Przykład 2: promocja+polecanie

Wpłata (26 kwietnia): 60 000PLN (10 000PLN na UniLokatę, pozostałe pieniądze na inne subfundusze)

Polecamy promocję 5 osobom, które wpłacają po 10 000PLN
(60 000PLN > 5x 10 000PLN)

Czas trwania inwestycji: do 8 września; 135 dni

Przewidywana stopa zwrotu funduszu w tym okresie: 0,5%

Promocyjny bonus: 1% od 10 000PLN, czyli 100PLN

Dodatkowy bonus za polecenie promocji pięciu osobom: 0,5% x 5 x 10000 PLN= 250PLN

Inwestując 60 000PLN, po 135 dniach będziemy mieli na rejestrze UniLokaty jednostki warte 10000*(1+0,005)+100+250=10400 PLN (4% brutto). Zwrotu z pozostałych 50000PLN nie liczę, bo to zależy od naszego wyboru funduszu (możemy wybrać również inny bezpieczny fundusz pieniężny, nie trzeba inwestować w akcje).

Odnosząc to do skali rocznej: 10000 PLN + (365dni/135dni)*400PLN=11081 PLN
(10,8% brutto).

Jeżeli mamy odpowiednio dużo gotówki oraz odpowiednio dużo zamożnych znajomych lub rodziny, możemy zrobić naprawdę dobry interes. Kto dziś daje 10,8% rocznie przy tak niskim ryzyku? Przykład drugi jest może nieco abstrakcyjny i mało prawdopodobny, ale przy jednej poleconej osobie to będzie nadal 5,4% rocznie.

Kilka argumentów dlaczego piszę o tej promocji

 1. Inwestycja w promowany fundusz niesie za sobą niskie ryzyko poniesienia strat. Jest to bardzo istotne dla ludzi, którzy zaczynają inwestowanie w fundusze, a do takich mam wrażenie jest przede wszystkim skierowana ta promocja. Popieram promowanie takich produktów.
 1. Bardzo istotne jest to, że Union Investment nie promuje produktu za który pobierałby opłaty manipulacyjne. Jest to uczciwe i przejrzyste.
 1. Ten wpis jest dla mnie okazją do przedstawienia kilku istotnych informacji o funduszach pieniężnych na przykładzie UniLokaty. Chciałbym, żeby Czytelnicy zajrzeli do dokumentów funduszu (Karta Subfunduszu, Raport finansowy, Kluczowe Informacje dla Inwestora).
 1. Popieram inwestowanie w fundusze kupujące wysokiej jakości polskie obligacje korporacyjne, gdyż w ten sposób finansowany jest rozwój dobrych zdrowych polskich firm, których działalność napędza naszą gospodarkę.

 

Na koniec przypominam, że zawartość tego bloga to moje prywatne opinie, nie stanowiące rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Jeżeli chodzi o promocję „UniLokata PLUS 1% więcej”, to starałem się ją opisać jak najpełniej, w tym konsultując się z Union Investment. Nie zwalnia to jednak Was Czytelników z obowiązku przeczytania dokumentów funduszu oraz Regulaminu promocji, do których linki umieściłem w treści wpisu.

 

 

 

(foto w nagłówku: pixabay.com)

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment