≡ Menu

Konto IKE od A do Z.

W jednym z pierwszych wpisów starałem się wymienić podstawowe cechy konta IKE. Teraz, podsumowując wpisy o różnych rodzajach kont, jeszcze raz, dla porządku, dokładniej wypiszę wszystkie teoretyczne zasady rządzące tymi produktami.

  1. Kto może założyć konto IKE?

Konto IKE może posiadać osoba, która ukończyła 16 lat, jednak do czasu osiągnięcia pełnoletności może dokonywać wpłat tylko w tych latach gdy osiąga dochody z tytułu umowy o pracę.

  1. Razem czy osobno?

Nie ma możliwości prowadzenia wspólnego IKE małżeńskiego, lub razem z dziećmi. Każdy członek rodziny musi mieć oddzielne konto.

  1. Limity wpłat

Obecnie roczny limit wpłat na konto IKE wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie mniej niż limit w roku poprzednim. Aktualnie, w 2015r, jest to 11877PLN rocznie. Wysokość wpłat dla osób niepełnoletnich jest dodatkowo ograniczona przez poziom ich dochodów w danym roku.

  1. Jakie instytucje prowadzą IKE?

Konto IKE można założyć w banku (rachunek oszczędnościowy), w funduszu inwestycyjnym, w biurze maklerskim, w zakładzie ubezpieczeń na życie, w otwartym funduszu emerytalnym.

  1. Dodatkowe warunki otwarcia konta

Należy złożyć dodatkowe oświadczenie, że nie gromadzimy środków na innym IKE oraz, że w bieżącym roku nie dokonaliśmy transferu z poprzedniego IKE do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Dodatkowo, osoby po 55 roku życia muszą zadeklarować, że w przeszłości nie dokonywały wypłaty z IKE.

  1. Transfery pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKE

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z efektów naszych inwestycji w instytucji w której aktualnie posiadamy konto, możemy przenieść w dowolnym momencie pieniądze do konkurencji.

  1. Wypłata środków z IKE

O wypłacie środków mówimy tylko i wyłącznie w przypadku osiągnięcia wieku 60 lat, lub 55 lat (wcześniejsze uprawnienia emerytalne). Wypłaty przed osiągnięciem tego wieku nazywane są zwrotem i obciążone są 19% podatkiem od zysków.

Dodatkowe warunki do uzyskania wypłaty to dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5-ciu dowolnych latach oszczędzania oraz dokonanie ponad połowy wpłat co najmniej na 5 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wypłaty.

Moment wypłaty zależy od oszczędzającego. Można to zrobić jednorazowo, bądź ratalnie. Może to być również równie dobrze po 70-tce czy nawet później.

Po dokonaniu wypłaty jednorazowej, lub pierwszej raty, nie można ponownie założyć konta IKE.

  1. Zwrot środków z IKE

Zwrot środków z IKE to wypłata przed 60 lub 55 rokiem życia. Jest on obciążony 19% podatkiem od zysków. Można go wykonać w dowolnym momencie.

  1. Śmierć oszczędzającego

Kwoty odkładane w IKE podlegają dziedziczeniu. Oszczędzający może wskazać osobę, która otrzyma środki po jego śmierci, w przeciwnym razie zostaną one przekazane spadkobiercom. Osoba uprawniona może te środki wypłacić bez konieczności płacenia podatku od zysku, lub podatku od spadków i darowizn. Może też je przetransferować na swoje konto IKE.

Wszystkie powyższe informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze bardziej szczegółowy opis kont IKE znajdziecie tutaj.

Zachęcam również do odwiedzenia Spisu treści mojego bloga, gdzie znajdziecie więcej informacji o kontach IKE.

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment