poręczyciel pożyczki

Pożyczka z poręczycielem

W obecnych czasach wiele osób potrzebuje pieniędzy na inwestycję. Na rynku istnieje bardzo szeroka oferta możliwych do wzięcia kredytów, jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Część z nich nie ma zdolności kredytowej, w szczególności młode osoby. W takim wypadku można spróbować wziąć kredyt z poręczycielem.

Żyrant, czyli inaczej osoba, która staje się poręczycielem bierze na siebie dużą odpowiedzialność, ponieważ zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego kredytu w przypadku, pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić długu. Poręczyciel jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla podmiotu udzielającego kredytu. Zobowiązanie takie zostaje zawarte poprzez pisemną umowę.

Kto może zostać poręczycielem ?

Gwarantem dla wierzyciela może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i posiada odpowiednią zdolność kredytową. Ponad to poręczyciel powinien wykazywać stałe miesięczne dochody. Żyrantem może zostać również osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą lub wykonuje wolny zawód. W niektórych przypadkach żyrantem mogą być również emeryci i renciści.

Pożyczkobiorcy zazwyczaj szukają żyranta pośród członków rodziny, mimo, że nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że osoba wybrana jako poręczyciel ma pozytywną historię kredytową oraz spełnia określone wymagania, które są zawarte w przepisach i uregulowaniach prawnych. Poręczyciel ma prawo wglądu do spłaty zadłużenia i powinien być informowany na bieżąco o wszelkich opóźnieniach w spłacie zadłużonego.

Czy warto zostać żyrantem ?

Mimo dobrych i szczerych chęci, bycie poręczycielem jest mało korzystne, ponieważ żyrant może narazić się na różne koszty związane ze zobowiązaniem. Pojawia się też ryzyko, że pożyczkobiorca przestanie spłacać zaległe należności, wtedy obowiązek spłaty zadłużenia schodzi na poręczyciela. Niemożność spłaty długu przez poręczyciela może przyczynić się do pogorszenia jego zdolności kredytowej i utrudni możliwość uzyskania pożyczki w przyszłości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *