≡ Menu

Euco vs Votum – szybkie porównanie wyników firm odszkodowawczych

W związku z ostatnim wpisem i prośbą o porównanie sytuacji EUCO i Votum, zrobiłem krótkie zestawienie podstawowych danych ze sprawozdań. W żadnym wypadku nie jest to pełna analiza z której można wyciągać długofalowe wnioski, a jedynie pierwszy rzut oka pozwalający zorientować się w sytuacji.

Ta sama branża, podobne udziały w rynku, ale od pewnego momentu kursy akcji zachowują się inaczej.

Spojrzenie na przychody firm niewiele tłumaczy, gdyż Votum za 2016r osiągnęło lepszy wynik. Odpowiedź daje dopiero policzenie marż zysku.

Od wielu lat firmy funkcjonują na zupełnie innych poziomach zyskowności. Różnica w marżach z działalności operacyjnej wynosi około 10%. Trudno na szybko powiedzieć jaka jest dokładna przyczyna tego zjawiska, prawdopodobnie chodzi o specyfikę prowadzonej działalności i sposób uzyskiwania odszkodowań (droga sądowa, ugody itp.). Warto też zauważyć, że 6% przychodów Votum to bardzo niskomarżowa działalność rehabilitacyjna.

W obu przypadkach za zyskiem operacyjnym EBITDA podążają stale dodatnie przepływy z działalności pieniężnej. Mimo chwilowych wahań w obu firmach zysk księgowy przewyższa „zysk gotówkowy”. W obu przypadkach wpływ na to ma na pewno wzrost należności.

Identycznym, dużym obciążeniem dla przepływów pieniężnych i stanu gotówki obu firm są regularnie płacone wysokie dywidendy. W tym przypadku obecna sytuacja wypada na niekorzyść EUCO – ze względu na aktualny bardzo niski stan gotówki w kasie (2,8mln PLN). Z drugiej strony, Votum posiada znaczące środki w wysokości 11,2mln PLN.

Na koniec zestawienie kilku grup popularnych wskaźników. Większość z nich jest na porównywalnym poziomie. To co rzuca się w oczy to lepsza rentowność biznesu EUCO, ale i zauważalnie większe zadłużenie i niski poziom gotówki.

Trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy Votum, jakby to sugerował kurs akcji, jest firmą gorszą i niewartą inwestowania. Myślę, że po prostu EUCO działa dynamiczniej, agresywniej, a przez to ryzykowniej i zgarnia za to premię. Nie do przecenienia jest też utrzymana marża zysku EBIT, świadcząca o efektywności działania, przy spadającej marży Votum. Dużą rolę odgrywają też perspektywy – EUCO ma rynek rumuński oraz przejęcie EUCOcar. A Votum?

Należy też pamiętać, że mimo niewielkiego ryzyka ze strony dekoniunktury gospodarczej (branża odszkodowań powinna być na nią odporna) obie firmy są narażone na ryzyko zmian w prawie, które w obecnym czasie jest wyjątkowo nieprzewidywalne.

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment