≡ Menu

Komentarz do wyników spółek za I półrocze 2014

Nadchodzi moment kiedy trzeba powiedzieć sprawdzam i zweryfikować stan portfela. Kursy spółek mogą lecieć w dół (szczególnie przy tak słabych obrotach), ale raporty kwartalne muszą zaprezentować się przynajmniej neutralnie z dobrą perspektywą na przyszłość. Poniżej sukcesywnie dodawane moje komentarze po publikacji wyników z I półrocze 2014.

Radpol

Przychody: 96,9 mln PLN (+51,7%)

Zysk netto: 5,6 mln PLN (-16,6%)

Firma wyjaśnia, że spadek zysku spowodowany jest faktem, że w 2013r pokazano dodatkowo 4,1mln z powodu okazjonalnego nabycia akcji Finpol Rohr. Porównując zysk bez tego wydarzenia mamy wzrost r/r +117,1%. Istotne jest również, że rozwija się sprzedaż zagraniczna (+45,2%). Jest to nadal tylko ~3% ogółu sprzedaży, ale trend i skala są we właściwym kierunku. Nie ma co ukrywać, że tak duże wzrosty są wynikiem tego, że w I połowie 2013r wyniki Finpolu nie były jeszcze konsolidowane w wynikach grupy. Cała prawda wyjdzie na jaw w drugim półroczu, kiedy rzeczywiście będziemy porównywać te same grupy kapitałowe.

Jeżeli chodzi o przyszłość to z konferencji prezesa Pióro możemy się również dowiedzieć, że firma ma w planach kolejną akwizycję za 100-130mln PLN oraz, że zgodnie ze strategią do 2015r ma zamiar uzyskać 300mln PLN przychodów przy 10% marży netto.

Nie można też pominąć faktu, że ostatnio na moje konto wpłynęło 28gr/akcję dywidendy, które od razu reinwestowałem. Radpol płaci dywidendę regularnie co roku. Mam nadzieję, że doczekam również przyszłorocznej.

Jeżeli chodzi o kurs akcji i jego sukcesywne osuwanie się to mam tylko dwa wytłumaczenia. 1- W związku z relatywnie wysokim bieżącym C/Z ktoś redukuje stan portfela. 2- Fundusze OFE/TFI sprzedają, żeby być poniżej 5% w akcjonariacie. Pożyjemy zobaczymy, przyszłość finansowa spółki pod kątem zleceń z ciepłownictwa i energetyki wydaje się być niezagrożona.


Monnari Trade SA

Przychody: 76.6mln PLN (+22%)

Zysk netto: 12.5mln PLN (+125%)

Grupa bardzo ładnie zwiększa sprzedaż, a w drugiej połowie roku ma zamiar otworzyć jeszcze 11 nowych salonów i ew. zamknąć max. 3 nierentowne salony. Co równie ważne, cały czas rośnie marża brutto ze sprzedaży (+4.57% w porównaniu do 2013r). W raporcie jest również informacja na temat toczących się negocjacji ws. kupna KAN Sp. z oo (min. marka Tatuum) oraz o tym, że potencjalna transakcja będzie sfinansowana ze środków własnych, lub kredytu (nie ma w planach emisji akcji).

Kurs bardzo ładnie zareagował na raport. Idziemy z powrotem na 9PLN przy zwiększonych obrotach.


Duon

Przychody: 272,5 mln (+48%)

Zysk netto: 12,8 mln (+106%)

Czytanie raportu ograniczyłem tylko do bardzo konkretnego sprawozdania zarządu. Po lekturze można się właściwie rozpłynąć z zachwytu. Wszystkie ważne wskaźniki idą mocno w górę i to nie za sprawą jakichś niezrozumiałych operacji księgowych, ale po prostu dzięki coraz większej liczbie klientów i wolumenowi sprzedaży gazu i energii. Na pierwszy rzut oka mogą niepokoić tylko dwie rzeczy: ujemny przepływ gotówki oraz niepewny potencjał do dalszej poprawy wyników w 2015r. Jeżeli chodzi o cashflow, to jest to tłumaczone większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, co jest zrozumiałe – pytanie tylko jak długo taka sytuacja może się utrzymywać bez wpływu na płynność spółki. Jeżeli chodzi o wyniki 2015r to zastanawiam się czy w przypadku gdy nie będą w stanie wygenerować tak ponadstandardowego przychodu z hurtowego handlu gazem (+53mln PLN, porównując 2013/14), to czy będą w stanie pokryć tą różnicę z podstawowych źródeł dochodu?

Na koniec wisienka na torcie – prezes Caliński podczas czatu z inwestorami nie wykluczył rozpoczęcia wypłaty dywidendy od 2015r w zależności od zapotrzebowania na kapitał na inne cele.

Póki co jestem spokojny o Duona. Mam nadzieję, że dojdzie w tym roku do rekomendowanych przez DM PKOBP 1,98PLN.


Groclin

Przychody: 226mln PLN (+23%)

Strata netto: -2,44mlnPLN ( w 2013r zysk 47mlnPLN)

Powszechne jest porównywanie bieżących wyników spółek do danych z poprzedniego roku. Ma to oczywisty sens, gdyż pokazuje długoterminowe trendy i zachowanie spółek w analogicznych kwartałach różnych lat. Czy jednak w obecnej sytuacji Groclinu jest to prawda? Wyniki za 2013r to wyniki Kabel-Technik Polska, natomiast 2014r to już w pełni skonsolidowane wyniki Groclin SA. Ciężko porównywać gruszki z jabłkami i wysnuwać jakieś wnioski o pogorszeniu sytuacji. Poza tym, nie wnikając już w 2013r, w bieżącym roku panuje niezłe zamieszanie.

Wydarzenia jednorazowe

Grupa ogłosiła, że pozbywa się kompleksu sportowo-hotelowego, co kosztowało ją gwałtownie 8,7mln odpisów amortyzacyjnych, pomniejszając zysk ze sprzedaży.

Grupa wykazała zysk na okazyjnym nabyciu SeaTcon w wysokości 6,9mln.

Grupa poniosła realny koszt akwizycji SeaTcon (1,4mln)

Grupa ponosi wysokie koszty transferu linii produkcyjnych między fabrykami w Czaplinku i Grodzisku Wlkp., który zakończy się w 4 kwartale br. (w sumie około 8mln)

Grupa ponosi pewne koszty związane z działalnością w obszarze akwizycji (niedoszłe przejęcie CarTrim).

Grupa odczuwa skutki niestabilnej sytuacji na Ukrainie (silna dewaluacja hrywny).

Grupa ogłosiła emisję 347tys. akcji w ramach programu motywacyjnego dla zarządu.

To wszystko składa się na nieciekawy (finansowo) obraz pierwszego półrocza 2014.

Co dalej?

W raporcie możemy przeczytać, że spodziewany jest dalszy wzrost przychodów. Podtrzymana jest też prognoza 30mln EBITDA i 450mln przychodów na koniec roku.

Zakończy się również transfer produkcji oraz kontynuowany będzie program redukcji kosztów.

Kontynuowana będzie integracja SeaTcon. W obecnej chwili nieznane są dalsze plany akwizycyjne.

Emisja akcji trafi do zarządu dopiero w 2018r po spełnieniu warunków programu motywacyjnego.

Lokalizacja fabryki na Ukrainie może mieć negatywny wpływ na zdobycie przez nią nowych kontraktów i odbić się na wynikach. Z drugiej strony to tylko ~2% przychodów całej grupy. Ciekawe tylko jaki byłby koszt gdyby fabryka stanęła z powodu działań wojennych i nagle trzeba by przenosić produkcję do Polski?

Grupa nie powinna ponosić kolejnych kosztów w zwiększenie mocy produkcyjnych. W zeszłym roku prezes Drzymała powiedział, że aktualny stan mocy jest w stanie obsłużyć 1mld sprzedaży, czyli 2x to co jest w planach na 2014r.

Patrząc na nienajgorszą sytuację w przemyśle motoryzacyjnym oraz mając nadzieję, że nie wypadnie kolejny jednorazowy trup z szafy, wyniki w kolejnych kwartałach powinny się poprawiać.


Amica

Przychody: 877mln (+23%)

Zysk netto: 33,7mln (+84%)

Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak dobrych wyników. Dużo ludzi straszyło fatalną sytuację w Rosji i na Ukrainie, spadającą wartością rubla i hrywny, dużym udziałem wschodnich rynków w całości sprzedaży itp. O dziwo nie do końca się to sprawdziło. Z drugiej strony prawdziwa rakieta w Polsce (bankructwo Mastercooka), Niemczech (współpraca z siecią Begros) i Wlk.Brytanii – wzrosty rzędu 60%. Amica staje się powoli firmą europejską sprzedającą na wszystkie rynki Unii. Nawet Skandynawia stanowi już 10% sprzedaży. Te dynamiczne wzrosty w Europie Zachodniej (mimo spowolnienia gospodarczego) pozwalają spokojniej patrzeć na sytuację w Rosji i taniejącego rubla. Oprócz wzrostu sprzedaży mamy też wyższe marże w każdej kategorii.


Action

Przychody: 2,5mld PLN (+19%)

Zysk netto: 33,1mln (+17%)

Action mając ograniczone możliwości rozwoju w Polsce ucieka do przodu i stara się rozwijać w Niemczech i innych krajach UE. W pierwszym półroczu kupili 51% udziałów spółki Lapado GmbH za 3,8mlnPLN oraz dokupili brakujące 33% akcji spółki Action Europe GmbH (poprzednio Devil GmbH) za 4,2mlnPLN. Dzięki temu nadal zachowują dużą dynamikę sprzedaży. To samo dotyczy dynamiki zysku netto. Action chwali się, że po pierwszym półroczu mają najwyższą dotychczas 46% realizację prognozy na cały rok (największa sprzedaż będzie w IVkw).

W związku z brakiem emisji akcji w pierwszym półroczu 2014r, obowiązuje prognoza 5,4mldPLN przychodów i 70,8mlnPLN zysku netto. Zarząd podtrzymuje tą prognozę ze względu na spodziewany wzrost przychodów z rynku niemieckiego.

Action nadal rozwija inne gałęzie działalności. Założył spółkę Action Games Lab produkującą gry mobilne na tablety i smartfony. W ciągu pół roku mają wydać 2 pozycje (strategię opartą na mitologii nordyckiej i słowiańskiej oraz logiczną grę typu casual). Ciekawe czy tego typu działalność może w ogóle wnieść jakiś zauważalny zysk do spółki? Będzie porównanie do The Witcher Battle Arena wydawanego w tym samym czasie przez CDProjekt.

Spółka wyemitowała w lipcu obligacje za 100mln oraz otrzymała linię kredytową za 50mln, co ma służyć zapewnieniu kapitału obrotowego na działalność w Niemczech.

Na konferencji prasowej 02.09 zostały podane dodatkowo następujące fakty: 1) Action powinien skorzystać na wprowadzeniu odwróconego podatku VAT od 2015r (nieuczciwa konkurencja będzie musiała podnieść ceny); 2) kończy się budowa nowego magazynu o powierzchni 52 tys. m2 – będzie w pełni sprawny na początku 2015r


Forte

Przychody: 403mlnPLN (+32%)

Zysk netto: 40,3mlnPLN (+67%)

Firma rozwija się dzięki rynkom niemieckojęzycznym, francuskim i polskim. Wysoka rentowność na poziomie marży brutto (37%) wspierana jest przez efekt skali produkcji oraz stabilne ceny surowców. Na podstawie wpływających zamówień, zarząd ocenia, że podobne dynamiki wyników mogą zostać utrzymane w kolejnych miesiącach.

Jako inwestor indywidualny bardzo chwalę sobie przejrzystą prezentację wyników w Sprawozdaniu Zarządu. Nie muszę się przedzierać przez kilkadziesiąt stron raportu wypełnionego tabelkamiJ


SMT

Przychody: 111mlnPLN (+45%)

Zysk netto: 17mlnPLN (+329%)

W pierwszym zdaniu należy się wyjaśnienie, że te 329% więcej zysku netto to efekt sprzedaży spółki Lemon Sky. Zysk z samej działalności operacyjnej wzrósł tylko(?) o 20%.

Grupa uzyskała szereg kontraktów krajowych i zagranicznych od klientów instytucjonalnych i prywatnych (UM Kraków, Carefleet SA, Conti Travel, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Ministerstwo Sprawiedliwości, UKE).

Spółka podtrzymuje prognozę na 2014r: przychody 261mlnPLN, EBITDA 32,1mlnPLN, zysk netto 27mlnPLN. Wygląda więc na to, że drugie półrocze ma być jeszcze lepsze.


CD Projekt

Przychody: 74,6mlnPLN (+18%)

Zysk netto: 4,5mlnPLN (-42%)

Co tu dużo pisać, wyniki nie mają tu chwilowo większego znaczenia. Jest zysk, są spore dodatnie przepływy pieniężne netto (11mlnPLN). Firma nie ma zadłużenia, a na koncie 51 mlnPLN. To wszystko podczas produkcji dwóch ogromnych gier: Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 oraz gry mobilnej The Witcher Battle Arena i gry planszowej The Witcher Adventure Game. Nie będę się rozpisywał o gog.com, „Giermaszach” w Biedronce organizowanych przez cdp.pl, w tej chwili są to sprawy drugorzędne, aczkolwiek istotne w długim terminie, ponieważ to one będą dawać zysk w przerwie między premierami dużych gier.

Kurs nie zareagował za bardzo na wyniki, wszyscy czekają na 24.02.2015. Kilka dni – tygodni później będziemy wiedzieli z jaką skalą sukcesu mamy do czynienia. Patrząc na dostępny gameplay, komentarze branżowe, komentarze na youtubie, nagrody na targach e3 i gamescom itp. Wiedźmin 3 jest skazany na sukces. Pytanie tylko jaką liczbę sprzedanych w pierwszym miesiącu/roku kopii uznamy za sukces? Ja stawiam na 3mln w pierwszy miesiąc i 8mln w pierwszy rokJ.

Na koniec ukłony w kierunku zarządu za, jak zwykle, bardzo przystępnie podane informacje.
CD Projekt od lat prezentuje bliską ideałowi politykę informacyjną wobec inwestorów.


Kruszwica

Przychody: 1,22mldPLN (-4%)

Zysk netto: 25,3mlnPLN (+4,5%)

Spadek przychodów wynika z niższych cen rynkowych sprzedawanych olejów i innych produktów rzepako-pochodnych. Z drugiej strony, niższe koszty wytworzenia (min. cena rzepaku) pozwoliły osiągnąć lepszy zysk brutto (+10%). Warty odnotowania jest również jednorazowy koszt 7mlnPLN odpraw pracowniczych dla zamykanego zakładu w Gdańsku, co przełożyło się na dodatkowe 4mlnPLN kosztów ogólnego zarządu.

Znacznie spadły również koszty obsługi zadłużenia (-64%), które spadło do 75mlnPLN w pierwszym półroczu 2014r.

Spółka wygenerowała potężne dodatnie przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej rzędu 479 mlnPLN (o 37% więcej niż przed rokiem). Jest to głównie skutek mniejszego stanu zapasów (o 400mln). Nie jestem pewien czy to nie jest tylko efekt sezonowy.

Spółka zamknęła zakład Elmilk sp. z o.o w Szczecinku ponosząc jednorazowe koszty odpisu majątku trwałego (-8,6mlnPLN).

Dla mnie raport raczej neutralny z pozytywnymi tendencjami ale… Mam trochę wątpliwości czy w drugim półroczu spadające ceny nasion rzepaku zdołają zniwelować spadające ceny sprzedawanych produktów. W dzisiejszych realiach rynkowych kurs akcji rośnie jeżeli firma pokazuje kilkunastoprocentowe dynamiki, a tu się na to nie zanosi.


PZU

Zysk brutto: 2,2mld PLN (+3,2%)

Zysk netto: 1,7mldPLN (+2,7%)

PZU po raz kolejny nie zawodzi. Minimalny spadek zysku ze składek ubezpieczeniowych został z nawiązką skompensowany przez bardzo dobry wynik na działalności inwestycyjnej (zysk +40%; głównie za sprawą rentowności polskich obligacji). Wysokość wypłacanych odszkodowań zmniejszyła się o 0,8% w porównaniu do pierwszego półrocza 2013r.

Spółka aktywnie działa w obszarze akwizycji. Przejęła w Polsce Link4, który był jednym z głównych graczy na rynku ubezpieczeń direct oraz głównych ubezpieczycieli na Litwie, Łotwie i Estonii.

Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak to, że po raz kolejny czeka mnie super dywidenda. Jeżeli będę posiadał akcje 12.09 (dzień dywidendy 17.09) to dostanę kolejne dwie transze z zysku za 2013r (7%, a sumarycznie 11%). PZU jest naprawdę świetną spółką pokazującą istotę długoterminowego inwestowania opartą na dywidendach.

Powyższe informacje przygotowałem w oparciu o dane z raportów okresowych oraz wiadomości z portali bankier.pl i stockwatch.pl.

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment