≡ Menu

Wyniki spółek za 3 kwartał 2014 – komentarz

Poniżej prezentuję krótkie komentarze do sprawozdań moich spółek za trzeci kwartał 2014r. Zupełnie nie kryję, że jest to element mojej przemyślanej strategii, polegającej na uczeniu się poprzez pisanie bloga. Mam świadomość, że moje komentarze są jeszcze mało profesjonalne i niekompletne, ale obiecuję (sobie), że z kwartału na kwartał będą coraz lepsze i coraz bardziej usystematyzowane. Celem tego wpisu jest samodzielny przegląd sprawozdań finansowych spółek, samodzielna analiza danych oraz próba wyciągnięcia wniosków mogących mieć wpływ na kształt portfela giełdowego. Na skutek takiej analizy pozbyłem się po zeszłym kwartale Kruszwicy, a teraz Radpolu. Jeżeli macie zamiar inwestować w akcje, lub już to robicie, zachęcam do samodzielnego myślenia i pracy nad raportami finansowymi. Jeżeli nie macie do tego serca albo czasu, zainwestujcie raczej w fundusze inwestycyjne, tam ryzyko jest dużo bardziej rozłożone, niż w przypadku portfela złożonego z kilku małych spółek.

 

Radpol

Przychody ze sprzedaży: 60,6 MPLN (0% rdr)

Zysk netto: 5,4 MPLN (-4% rdr)

W tym kwartale nie ma już wymówek typu zdarzenia jednorazowe z roku ubiegłego. Wyniki Finpolu, przejętego w pierwszej połowie 2013r są konsolidowane od 30.06.2013r. Tak więc trzecie kwartały porównujemy już 1:1. Niestety to porównanie nie wychodzi dobrze. Przychody stoją w miejscu, a zysk netto lekko zmalał w związku z większymi kosztami finansowymi firmy. Te, co najwyżej neutralne rezultaty w porównaniu z rokiem 2013, tłumaczone są wysoką bazą z IIIkw. poprzedniego roku, spowodowaną długą zimą, a co za tym idzie zaburzeniem sezonowości sprzedaży. Warto również zwrócić uwagę na problem ze wzrostem eksportu, który ma być przecież głównym motorem rozwoju grupy. Grupa zanotowała tu spadek (-2MPLN), na szczęście zniwelowany 4% wzrostem sprzedaży w Polsce.

Oczywiście patrząc kumulacyjnie na trzy kwartały, firma utrzymuje nadal dodatnią dynamikę wyników (przychody +26%, zysk netto +34% (tylko gdy pominiemy zysk w 2013r na okazjonalnym przejęciu Finpolu)). Nieznacznie wzrosła również marża brutto ze sprzedaży. Narastająco, za trzy kwartały 2014r, wyniosła 25,4%, w porównaniu do 24,9% za taki sam okres 2013r.

Jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, to w części operacyjnej mamy spadek z 16,5 do 9MPLN (głównie przez zwiększenie zapasów, co można tłumaczyć zwiększonym obrotem oraz mniejszą wartość zobowiązań krótkoterminowych). W części inwestycyjnej mamy mniej wydatków. Firma już nie inwestuje tak mocno jak w 2013r oraz nie przeprowadziła żadnej akwizycji. W części finansowej jest spory minus (-10MPLN), ze względu na mniejsze zaciągnięte kredyty (-22MPLN), większą ich spłatę (+2MPLN) oraz wyższą o 2MPLN wypłaconą dywidendę. Jest to obraz jak najbardziej korzystny, ponieważ pokazuje, że firma jest w stanie inwestować i płacić zobowiązania ze środków własnych, z działalności operacyjnej.

Perspektywy związane z napływem nowych zamówień z branży ciepłowniczej i energetycznej są aktualne, jednak na efekty finansowe tego napędzanego środkami unijnymi ożywienia przyjdzie nam poczekać jeszcze rok, dwa.

Reasumując, spółka dobra, z potencjałem do bardziej dynamicznego rozwoju, ale jeszcze nie w tej chwili. Potwierdza to raport DM BPS, w którym prognoza zysku netto na koniec roku 2014, jest 13% niższa, niż wartość zapisana w programie motywacyjnym firmy. Nawet ta wartość (wg. DM BPS 16,6MPLN), może się okazać za wysoka do osiągnięcia, biorąc pod uwagę sezonowo słabszy czwarty kwartał.


Monnari

Przychody ze sprzedaży: 37mlnPLN (+9,9% rdr)

Zysk netto: 3,9mlnPLN (+270% rdr)

Rachunek zysków i strat

Monnari naprawdę zaimponowało rynkowi tak dobrymi wynikami. Mimo tak nienaturalnie ciepłego września w tym roku (gorsza sprzedaż kolekcji jesiennej, panie chodziły wciąż w letnich ubraniach), udało się znacząco poprawić sprzedaż (+9,9%). Mamy też znaczący (-6%) spadek kosztów sprzedaży towarów (i to przy rosnącym kursie USD/PLN – spółka robi zakupy płacąc dolarami), co przełożyło się na wzrost marży brutto z 54% na 59,5%. W raporcie tłumaczone jest to optymalizacją kosztów produkcji w Azji oraz wśród polskich producentów, którzy są coraz bardziej konkurencyjni w stosunku do Dalekiego Wschodu.

Przepływy pieniężne

W trzecim kwartale 2014r, Monnari wygenerowało 4,8mlnPLN gotówki z działalności operacyjnej. Wartość ta byłaby dużo większa, gdyby nie gwałtowny wzrost zapasów (wydatek aż 12,3mlnPLN, w porównaniu do 2,7MPLN z pierwszej połowy tego roku). Można to tłumaczyć przygotowaniem się do sprzedaży na sezon jesienno-zimowy, albo chęcią zabezpieczenia przed rosnącym kursem USD/PLN.

W części inwestycyjnej i finansowej kwoty są zbliżone do zera.

Mimo udzielenia w I połowie roku 15mlnPLN pożyczki spółce zależnej, Monnari nadal posiada na koncie 11mlnPLN gotówki. Nie posiada ani kredytów ani pożyczek do spłacenia.

Zadłużenie i płynność krótkoterminowa

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi jedynie 0,11, natomiast wskaźnik current ratio (bieżąca płynność) aż 5,9. Świadczy to o bardzo dobrej kondycji spółki.

Spółka znajduje się w naprawdę komfortowej sytuacji. Planuje systematyczny, ale bardzo umiarkowany wzrost poprzez zwiększanie liczby salonów oraz ich powierzchni. Koncentruje się bardziej na poprawie efektywności sprzedaży. Powoli finalizuje również rozmowy na temat przejęcia firmy KAN Sp. z o.o.(min. Tatuum) – ostatnie wiadomości mówią o końcu tego roku. W przyszłym roku dodatkowym pozytywnym czynnikiem może być powracająca inflacja (w 2014 ceny odzieży -4,7%) oraz być może umacniający się złoty w stosunku do dolara. Po ukazaniu się raportu, zwiększyłem swoją pozycję w akcjach Monnari

 


 

Pekaes

Przychody netto – 191MPLN (+31% rdr)

Zysk netto z działalności kontynuowanej – 5,7MPLN (+3,7% rdr)

Rachunek zysków i strat

Pekaes rozwija się, mimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z wojną i embargami na wschodzie oraz mimo spadku cen w branży logistycznej. Znacząco większe przychody, nie przełożyły się 1:1 na zyski. O ile na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży koszty wzrosły tak jak przychody tj. o 31%, o tyle na poziomie zysku netto zostaje już tylko 3,7% poprawy. Zauważalny wpływ miały na to większe o 40% koszty ogólnego zarządu. Spółka tłumaczy to lakonicznie rozwojem grupy PEKAES.

Nabyte pod koniec roku spółki Chemikals Sp. z o.o. oraz SPEDCONT Sp. z o.o. poprawiły swoje wyniki o kilkadziesiąt procent, generując odpowiednio 3,1mlnPLN oraz 2,5mlnPLN zysku netto od początku roku.

Przepływy pieniężne

Pekaes generuje pieniądze z działalności operacyjnej: +17mlnPLN w IIIkw.

Swoją działalność finansuje również zaciągając kredyty i pożyczki (wzrost o 18mlnPLN).

Pekaes posiada obecnie 74,5mlnPLN środków pieniężnych.

Zadłużenie, płynność krótkoterminowa

Niski wskaźnik zadłużenia (zadłużenie/kapitał własny) = 0,13 (było 0,07))

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe) = 0,69 (0,48 na koniec 2013r)

Rzeczywista sytuacja spółki nie wygląda źle, natomiast coraz bardziej niepokoi mnie zachowanie się kursu. Problemem jest bardzo niska płynność akcji oraz „dziwne” zachowanie kursu, tak jakby sterowane przez kogoś zainteresowanego. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale jeżeli sytuacja się tu w ciągu kwartału nie zmieni, to spółka pójdzie na sprzedaż.

 


Cyfrowy Polsat

Przychody: 2,42 mld PLN (+257% rdr)

Zysk netto: 48 mlnPLN (-73% rdr)

Rachunek zysków i strat

Jest to pierwszy kwartał konsolidacji wyników Plusa, więc bardzo ciężko odnosić obecne wyniki do 2013r. Ogólnie widać poprawę na rynku reklamy telewizyjnej, wzrost liczby klientów SmartDOM oraz sukces płatnych transmisji VOD. Z drugiej jednak strony nastąpił ogólny spadek liczby klientów (-1,6%) – telefonia komórkowa oraz spadek średniego przychodu na klienta (-3,9%), znów za sprawą wojny cenowej w telefonii.

Wyniki są mniej więcej zgodne z konsensusem wynikającym z prognoz analityków. Zysk netto był 7mlnPLN wyższy, a przychody i EBITDA zgodne z przewidywaniami.

Zadłużenie, płynność krótkoterminowa

Aktualne zadłużenie po zakupie Polkomtela jest dość wysokie (wskaźnik ogólnego zadłużenia=0,66) i stanowi istotne wyzwanie dla spółki. Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,94 i jest co najmniej niepokojący. Być może wynika to jednak z mojej niewiedzy na temat struktury zobowiązań krótkoterminowych Cyfrowego Polsatu. Muszę to obserwować dalej i porównać np. z TVN-em.


Groclin

Przychody: 110mlnPLN (16% rdr)

Zysk netto: -2mlnPLN (-221% rdr)

Rachunek zysków i strat

Groclin kontynuuje walkę w kolejnym trudnym kwartale. Wzrasta sprzedaż, co jest zdecydowanie pozytywne w okresie gdy w branży motoryzacyjnej jest sezonowy dołek (2 tygodnie sierpnia firmy nie pracują). Zysk niestety znów poniżej zera, chociaż już tylko -2 mlnPLN ( za drugi kwartał było -4mlnPLN). Czynniki wciąż te same: koszty ogólnego zarządu, obciążone restrukturyzacją firmy (przenoszenie produkcji z Czaplinka do Grodziska Wlkp.) oraz koszty sprzedaży, czyli wydajność produkcji. Amortyzacja rzędu 4mlnPLN wskazuje na spore inwestycje – brak jest informacji na temat dalszych odpisów związanych z obiektami hotelowo-sportowymi (sprzedane we wrześniu br.). Firma informuje, że zysk EBITDA oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych powinien wynieść 36mlnPLN za 9 miesięcy (obecnie tylko 19mlnPLN). Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać. Przenosiny produkcji mają się zakończyć w listopadzie.

Przepływy pieniężne

Przepływy z działalności operacyjnej były ujemne (-4,1mlnPLN za IIIkw) były spowodowane stratą brutto oraz wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Przepływy z działalności inwestycyjnej były na lekkim plusie (+185tysPLN) ze względu na sprzedaż kompleksu hotelowego we wrześniu. W trzecim kwartale wpłynęło 10mlnPLN przepływów z działalności finansowej, głównie za sprawą nowych kredytów bankowych

Zadłużenie

Wskaźnik zadłużenia własnego 210,1%

Wskaźnik pokrycia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym: 145%

Te wartości są bardzo złe i znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem 2013. Są wynikiem dużego zadłużenia firmy oscylującego w granicach 300mlnPLN.

Mimo wszystko trzymam spółkę w portfelu, liczę, że zarząd dotrzyma słowa i pokaże zyski w 2015r. Może za rok uda się wyjść z inwestycji na zero.


PZU

Zysk netto: 843,5mlnPLN (-23%)

PZU uzyskało przychody ze składek ubezpieczeniowych 3,97mld PLN (+1,7%) oraz z działalności inwestycyjnej 805mln PLN (-9%). Słabszy wynik netto w trzecim kwartale to zasługa wyższych wypłaconych odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych (2,99mld (2014r) vs 2,75mld (2013r)).Patrząc całościowo na pierwsze 9 miesięcy również mamy spadek zysku (-7,3%), ale po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych (spowodowanych „reformą” OFE i konsolidacją funduszy inwestycyjnych) jest to tylko -0,6%.

PZU szykuje się do przedstawienia nowej strategii. Zamierza zneutralizować spodziewany spadek dochodów z działalności lokacyjnej wyższymi zyskami z ubezpieczeń (np. grupowych) oraz z działalności medycznej. Podtrzymuje plan przeznaczania od 50% do 100% zysku na dywidendę.

PZU to nie jest spółka wzrostowa. Wystarczy, że będzie rosła powoli wraz z WIG-iem 20 i polskim PKB. W połączeniu z aktualną polityką dywidendową to idealny sposób na lokatę oszczędności.


Duon

Przychody: 156 mlnPLN (+52%)

Zysk netto: 6mlnPLN (+235%)

Rachunek zysków i strat

Tak znacząca poprawa wyników grupy jest wynikiem korzystnych transakcji na rynku hurtowego handlu gazem (51mlnPLN przychodu), hurtowego handlu energią elektryczną (23mlnPLN) oraz rozwoju sprzedaży gazu (25mlnPLN) i energii elektrycznej (20mlnPLN) na zasadzie TPA (Third Party Access). Najbardziej spektakularny wzrost w porównaniu z Q3 2013 odnotowano w obszarze sprzedaży gazu ziemnego klientom TPA (+930%), spowodowany przyrostem liczby odbiorców. Drugie miejsce pod względem dynamiki sprzedaży zajął handel gazem (+70%), spowodowane najprawdopodobniej zawirowaniami na linii Gazprom-Europa, które wytworzyły różne korzystne sytuacje kupna i sprzedaży. Wraz ze wzrostem sprzedaży, rosną również jej koszty. Mimo to, marża brutto wzrosła z 10,5% do 13,8% rdr.

Przepływy pieniężne

Duon cały czas generuje znaczne środki pieniężne, głównie z działalności operacyjnej. W trzecim kwartale wpłynęło dodatkowe 24,7mlnPLN. Stan środków pieniężnych, lub ich ekwiwalentów na koniec trzeciego kwartału to 59,8mlnPLN.

Zadłużenie, płynność krótkoterminowa

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 0,33 pokazuje, że firma sama finansuje działalność. Nie ma też kłopotów z bieżącą płynnością (Current Ratio=1,43).

Firma po raz kolejny podniosła prognozę przychodów i zysku na koniec 2014r. Tym razem celuje w 608mlnPLN przychodów i 22,4mlnPLN zysku netto. Z jednej strony to doskonała wiadomość, z drugiej strony wysoko zawieszona poprzeczka na przyszły rok. Istnieją wątpliwości czy uda się powtórzyć wyniki z hurtowego handlu gazem.

Zdecydowanie trzymam akcje tej spółki. Jeżeli tylko do akcji nie wkroczą tu politycy, firma ma wspaniałe perspektywy na najbliższe kilka lat, związane z postępującą liberalizacją rynku gazu i energii.


SMT

Przychody: 53,7mlnPLN (+1,5% rdr)

Zysk netto: 2,4mlnPLN (-11% rdr)

Na pierwszy rzut oka wyniki wyglądają źle. Należy jednak pamiętać, że w 2013r grupa posiadała w swoim składzie spółkę LemonSky generującą przychody i zyski. Po sprzedaży LemonSky w pierwszej połowie 2014r urosły z tego tytułu zarówno przychody (+17,4mlnPLN) jak i zysk netto (+13,2mlnPLN). Kwartał trzeci jest pozbawiony tego wpływu.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – wynik ujemny za sprawą dużych korekt na zapasach, należnościach i zobowiązaniach. Działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy za sprawą kredytów i emisji dłużnych papierów wartościowych.

Płynność finansowa i poziom zadłużenia.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 0,46

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = 2,08

Z powyższych wartości wynika, że spółka jest optymalnie zadłużona. Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia powinna trzymać się poniżej 0,5. Nie ma również problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań. Powinienem śledzić ten temat w kolejnych kwartałach.

Grupa SMT chwali się sukcesami spółki zależnej iAlbatros na terenie Francji. Wygrała min. przetarg na obsługę 85 uniwersytetów wart 550mlnPLN w ciągu 4 lat oraz została wybrana do programu pilotażowego obsługi podróży służbowych firmy GDF Suez – w przypadku sukcesu – 450mlnPLN przychodu w cztery lata.

Podtrzymane są prognozy na cały rok 2014: 261mlnPLN przychodów oraz 27mlnPLN zysku netto. Te brakujące jeszcze 7mlnPLN zysku może okazać się wyzwaniem. Z drugiej strony czwarty kwartał jest sezonowo najlepszy dla spółki pod względem wyników finansowych, więc może się uda. Mój entuzjazm do tej spółki jest w chwili obecnej co najwyżej umiarkowany. Będę uważnie obserwował kolejne raporty.


Forte

Przychody: 187mlnPLN (13,3% rdr)

Zysk netto: 15,3mlnPLN (2,7% rdr)

Sprzedaż Forte nadal się rozwija, ale jej gorsza dynamika mocno ostudziła entuzjazm inwestorów. Oczywistym wydawało się, że nie można na dłuższą metę utrzymać takich wzrostów jak w pierwszym półroczu (dla przypomnienia: przychody +32%, zysk +67%), ale z drugiej strony nikt nie był przygotowany na tak drastyczny spadek. Brak niestety konkretnych danych odnośnie sprzedaży w poszczególnych państwach w III kwartale. Rentowności sprzedaży spadły o około 1%. Przyczyn należy szukać w zwiększonych kosztach własnych sprzedaży (+16,4%) oraz kosztach sprzedaży (+11,9%). Pierwsze mogły wzrosnąć np. za sprawą wzrostu cen materiałów, drugie to, wg. zarządu, głównie koszty transportu.

Przepływy pieniężne

Przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie, ale niższe niż w 2013 za sprawą znacznego zmniejszenia poziomu należności. Przepływy inwestycyjne na sporym (-13mln) minusie – spółka zainwestowała w aktywa finansowe i inne aktywa trwałe. Przepływy pieniężne finansowe również ujemne – wypłata dywidendy oraz spłata kredytu.

W rezultacie środki pieniężne na 30.09.14 to 36,3mlnPLN. Jest to dwa razy mniej niż na początku roku, głównie za sprawą wypłaty dywidendy. Jeżeli 4 kwartał będzie podobny, to stan kasy na koniec roku powinien powrócić do około 70mlnPLN.

Zadłużenie, płynność

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 0,31, bardzo niski

Current ratio = 3,25; wysoki – firma nie powinna mieć absolutnie żadnych problemów z krótkoterminową wypłacalnością

Forte nadal pozostaje doskonałą spółką. Myślę, że takie schłodzenie dynamiki wzrostu może wyjść jej tylko na dobre. Na ogół najlepsza sytuacja to taka, gdy spółka regularnie, ale powoli zwiększa swoje zyski, wypłacając przy tym co roku dywidendę. Gwałtowne wzrosty często mogą się kończyć tylko gwałtownymi spadkami. Zobaczymy co przyniesie 4 kwartał.


Action

Przychody: 1,29 mldPLN (+13% rdr)

Zysk netto: 15,4mlnPLN (+11% rdr)

Wyniki zostały uzyskane przy niezmienionych poziomach marży brutto i netto, wynoszących odpowiednio 5,9% i 1,2%. Spółka podtrzymuje prognozę wyników na 2014r: 5,45mld przychodów oraz 70,8mln zysku netto.

Przepływy pieniężne za trzy kwartały 2014:

Przepływy z działalności operacyjnej = -5,5mlnPLN (efekt wzrostu kapitału obrotowego)

Przypływy z działalności inwestycyjnej = -48mlnPLN (42mln na nową halę magazynową)

Przepływy z działalności finansowej = 110mln (emisja obligacji za 100mlnPLN)

Stan środków pieniężnych na koniec 3-ego kwartału – 90,8mlnPLN

Zadłużenie, płynność

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = 0,71, wynika ze specyfiki handlowego biznesu, gdzie utrzymuje się bardzo wysoki poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Był on na podobnym poziomie na początku br. oraz na zakończenie 3kw. 2013, czyli biorąc pod uwagę poziom sprzedaży, krótkoterminowy trend jest nawet malejący.

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) = 1,38, ze względu na wspomnianą wymaganą wielkość kapitału obrotowego jest to dobry wynik. Dla porównania: ABC DATA 1,3; ABPL 1,48

Absolutnie trzymam nadal spółkę w portfelu. Uważam, że ma jeszcze duży potencjał wzrostowy, związany z rozwojem na rynku niemieckim. Nie bez znaczenia jest również fakt płacenia dywidendy przez ACTION. Z raportu wynika, że nadal głównym wyzwaniem będzie pozyskiwanie wystarczającej ilości kapitału od banków. Być może skończy się to drugim podejściem do emisji akcji.


CDPROJEKT

Przychody: 36mlnPLN (-11% rdr)

Zysk netto: -3,4mlnPLN (-178% rdr)

Wszyscy zainteresowani wiedzą, że w przypadku sukcesu Wiedźmina 3, możemy tu zobaczyć przychody rzędu kilkuset milionów, dlatego ogólne wyniki z 2014r pozostawiam bez komentarza jako mało istotne. Chciałbym natomiast zobaczyć porównanie 2014/2013 dwóch pobocznych źródeł przychodów – cdp.pl oraz gog.com, czyli cyfrowej i pudełkowej dystrybucji gier. Ona to powinna stanowić znaczące źródło przychodów w przerwach między premierami gier. Działalność w Polsce, za trzy kwartały 2014, przyniosła 45mlnPLN przychodów oraz 3,5mln straty, natomiast działalność zagraniczna 50mlnPLN przychodów oraz 5,5mln zysku. Rok wcześniej było to 42mlnPLN/0,17mlnPLN oraz 46mlnPLN/8mlnPLN. Niestety nie mam wglądu w sprawozdania spółek zależnych. Mogę się domyślać, że w obu przypadkach zysk netto jest mniejszy w związku z silnym inwestowaniem w rozwój np. platformy GOG Galaxy mający być konkurencją dla Steama. Czuję tu lekki niedosyt połączony z niepokojem. Być może trzeba jeszcze się uzbroić w cierpliwość, żeby zobaczyć te kilkanaście milionów zysku rocznie.

Przepływy pieniężne

Przepływy z działalności operacyjnej – (-2,7mlnPLN), spowodowane głównie stratą netto w raportowanym okresie

Przepływy z działalności inwestycyjnej – ( -3,2mnPLN), związane z nabyciem niewielkich aktywów trwałych i finansowych

Przepływy z działalności finansowej właściwie nie istnieją – firma ani nic nie pożycza, ani nic nie spłaca, finansuje się w całości ze środków operacyjnych

Środki pieniężne na dzień 30.09.2014 – 45mlnPLN

Zadłużenie, płynność

Wskaźnik zadłużenia ogólnego – 0,36

Wskaźnik current ratio – 1,9

Spółka nie ma problemów ani z zadłużeniem, ani z płynnością.

Niezmiennie czekam na premierę 24 lutego 2015. Jestem optymistycznie nastawiony, co nie znaczy, że nie ustawię zlecenia stop-loss. W przyszłym roku liczę też na jakieś materiały z Cyberpunka 2077, na targach E3 w Los Angeles, które powiedzą coś więcej o dalszym potencjale rozwoju CD Projektu.


Amica

Przychody: 535mlnPLN (+20%)

Zysk netto: 22mlnPLN (-47%)

 

Rachunek zysków i strat

Amica ma za sobą bardzo udany trzeci kwartał. Mimo fatalnej, za sprawą niskiego kursu rubla, sytuacji na rynku rosyjskim, firma uzyskała najlepszy wynik w tym roku, jeżeli chodzi o wartość sprzedaży. W Rosji, na pierwszym pod względem wysokości przychodów rynku, zanotowała wzrosty z 300 do 317mlnPLN, mimo że rubel stracił przez rok do złotówki 25%. Ten efekt udało się uzyskać poprzez systematyczne podwyżki cen. Jeżeli dalej tak pójdzie, rynek rosyjski straci pierwsze miejsce na rzecz rynku niemieckiego (297mlnPLN, wzrost o 28% r/r). Absolutnym liderem dynamiki wzrostu jest Wielka Brytania (+84%).Różnica -47% na zysku netto mocno razi w oczy, ale na szczęście jest to wpływ aktywa podatkowego (inwestycja w specjalnej strefie ekonomicznej) rozliczonego w trzecim kwartale 2013r. Oczyszczony zysk Q3 2013 wyniósł 18,6mlnPLN, czyli był 18% niższy! Rozpatrując w tych warunkach marżę, pozostała ona na tym samym poziomie (4,1%) r/r i wzrosła w porównaniu z pierwszą połową bieżącego roku o 0,3%.

Przepływy pieniężne

Przepływy z działalności operacyjnej: 8,5mlnPLN; wyższy wynik brutto; wyższe zobowiązania handlowe; wyższe rezerwy

Przepływy z działalności inwestycyjnej: -21,9mlnPLN; inwestycje w aktywa finansowe i aktywa trwałe

Przepływy z działalności finansowej: 26,8mlnPLN; wypłata dywidendy; wpływy z kredytów

Środki pieniężne na koniec 30.09.14: 39,6mlnPLN

 

Zadłużenie, płynność:

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,54

Wskaźnik current ratio: 1,29

Spółka ma normalny poziom zadłużenia. Wskaźnik bieżącej płynności jest dość niski, ale wynika ze wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, w związku ze znacznym wzrostem sprzedaży.

 

Amica radzi sobie nadspodziewanie dobrze jak na sytuację związaną z kryzysem ukraińskim. Jeżeli tylko Rosja nie wprowadzi embarga na AGD z Unii Europejskiej, możemy się spodziewać dalszych wzrostów. Dobrym przykładem pokazującym, że spółka budzi zaufanie, jest fakt, że na początku października znacząco zainwestował w jej akcje norweski fundusz emerytalny.

[FM_form id=”3″]

0 comments… add one

Leave a Comment