karygodne błędy bankowców

Źle naliczona opłata w banku-Gdzie złożyć reklamację?

Źle naliczona opłata czy niekompetentna obsługa pracownika banku – zgłoszenie skargi lub zażalenia w formie reklamacji do banku ma różne przyczyny. Każda z nich, mniej lub bardziej poważna, może być przekazana w wybranej przez siebie formie. Bez względu na przyczynę oraz sposób reklamacji usług, niezbędne będzie wskazanie odpowiednich informacji.

Formy składania reklamacji

Najczęściej wybieranym sposobem reklamowania usług banku jest wysłanie dokumentu listem poleconym. Formę tą wybierają najczęściej klienci, których błąd ze strony banku naraził na poważne straty. Innym sposobem jest złożenie reklamacji poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej. Można również skontaktować się z konsultantem dzwoniąc na infolinię. Każdy z tych sposobów powinien zostać odpowiednio potwierdzony i udokumentowany tak, by mógł stanowić dowód, jeśli sprawa wkroczy na drogę sądową.

Co powinna zawierać treść reklamacji?

  1. Dane kontaktowe osoby reklamującej i banku. W przypadku pierwszego wystarczy imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, natomiast przy drugim należy wskazać nazwę, oddział, adres siedziby placówki, a także imię i nazwisko osoby, do której kierowany jest dokument, np. do prezesa zarządu.
  2. Opis sytuacji. Konieczne jest szczegółowe wskazanie wszystkich ważnych informacji, które mają związek ze sprawą. Jeśli to możliwe, w treści zawrzeć datę zdarzenia lub z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialne za zdarzenie. Unikać należy natomiast opisywania swoich pretensji lub domysłów, które nie wniosą do sprawy nic – dla banku ważne są tzw. suche fakty.
  3. Oczekiwania wobec banku – należy wskazać formę zadośćuczynienia, jaka pokryje poniesione straty.
  4. Forma odpowiedzi banku – jeśli nie zostanie wskazana, bank sam zdecyduje czy odpowiedzi na reklamację udzieli listownie, telefonicznie, czy też poprzez panel w bankowości internetowej.
  5. Załączniki – posiadając wyciąg z banku, screen ekranu lub inny dokument potwierdzający błąd ze strony banku, należy dołączyć go do reklamacji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *